Molenhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Lissewege
Straat Lisseweegs Vaartje
Locatie Lisseweegs Vaartje 73, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeenten Dudzele, Lissewege en Zeebrugge (geografische inventarisatie: 01-05-2005 - 31-03-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Molenhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Lisseweegs Vaartje nummer 73. Zogenaamd "Molenhuis" horend bij de nu verdwenen zogenaamd "Dorps-" of "Zwarte Molen", reeds vermeld in 1555. Gelegen aan de zogenaamde "Tiendenbrug" over het Lisseweegs Vaartje, de naam van de brug verwijst naar de tiendenheffing, tot 1568 uitgevaardigd door de Franse Sint-Bertinabdij.
De "Zwarte Molen" staat aangeduid op de kaart van Pieter Pourbus (1561-1571). Op een kaart van 1768 weergegeven samen met de "Witte Molen", aan de overkant (cf. nr. 132). Op de Poppkaart (circa 1842) is op deze plaats bebouwing aangeduid.

Losse bestanddelen. Thans 19de-eeuws uitzicht, maar een oudere kern cf. vlechtingen in de verbouwde zijgevel. Verankerde, witgekalkte baksteenbouw met gepekte plint. Achteraan een uitbouw met opkamer. De deur en rechthoekige vensters met bewaard schrijnwerk en luiken van het woonhuis zijn bewaard.

  • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en plannen Mestdagh, nummer 785.
  • VANDEPITTE G., De dorpskom van Lissewege en de omgeving, in Rond de Poldertorens, jaargang 12, nummer 2, 1970, pagina 77.

Bron: Gilté S., Van Vlaenderen P. & Vanwalleghem, A. met medewerking van Dendooven, K. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Dudzele, Lissewege en Zeebrugge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL25, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

maakt deel uit van Lisseweegs Vaartje

Lisseweegs Vaartje (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.