Locatie van de windmolen Witte Molen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Lissewege
Straat Lisseweegs Vaartje
Locatie Lisseweegs Vaartje 132, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Verbouwd of Gesloopt

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeenten Dudzele, Lissewege en Zeebrugge (geografische inventarisatie: 01-05-2005 - 31-03-2006).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Lisseweegs Vaartje nummer 132. Voormalige locatie van de zogenaamde "Witte Molen". Op een kaart van 1768 weergegeven samen met de "Zwarte Molen" (cf. nummer 73), aan de overkant. Oorspronkelijk ingericht als oliemolen, later kwam boven de oliestamperij een graanmaalderij. Sinds 1945 was de molen niet meer in gebruik. Bij K.B van 28/05/1962 wordt de molen beschermd als monument. De bescherming wordt wegens verwaarlozing opgegeven bij M.B. 28/06/1990. De in de jaren 1990 afgebroken windmolen behoorde tot het type stenen molen met name bovenkruier. Molenkuip van middelgrote omvang en voorzien van een brede naar buiten getrokken houten kap. Molenkruis met twee stalen roeden.
Bijhorende molenaarswoning en voormalige locatie van molen cf. molenstenen en tracering van de molenwal.

  • AFDELING ROHM WEST-VLAANDEREN, Cel Monumenten en Landschappen, archief nummer 229.
  • VANDEPITTE G., De dorpskom van Lissewege en de omgeving, in Rond de Poldertorens, jaargang 12, nummer 2, 1970, pagina 88.

Bron: Gilté S., Van Vlaenderen P. & Vanwalleghem, A. met medewerking van Dendooven, K. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Dudzele, Lissewege en Zeebrugge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL25, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

maakt deel uit van Lisseweegs Vaartje

Lisseweegs Vaartje (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.