Hoeve Gaarlem

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Lissewege
Straat Lisseweegs Vaartje
Locatie Lisseweegs Vaartje 277, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeenten Dudzele, Lissewege en Zeebrugge (geografische inventarisatie: 01-05-2005 - 31-03-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Gaarlem

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Lisseweegs Vaartje nummer 277. Achteringelegen hoeve zogenaamd "Gaarlem" bestaande uit losstaande bestanddelen. De plaats wordt reeds in 1341 vermeld en hoorde waarschijnlijk toe aan de abdij Ter Doest. Een tekst van 1352 vermeldt "te broeders Pieters boef van gharleem broeder in die Doest". Staat op de kaart van Pieter Pourbus (1561-1571) en de Ferrariskaart (1770-1778) op de Ph. Vandermaelenkaart (ca. 1850) met vermelding "Garlem".
Boerenhuis in twee fasen tot stand gekomen. Oude kern vermoedelijk daterend uit de 17de eeuw uitgebreid in de 19de eeuw in oostelijke richting. Breedhuis van drie traveeën en twee opkamertraveeën, l.g. onder hoger opgetrokken zadeldak bedekt met Vlaamse pannen. Verankerde, witbeschilderde gevels boven een gepekte plint. Op de hoek massieve steunbeer. Rechthoekige muuropeningen.
Geïntegreerde stalvleugel vermoedelijk in twee fasen tot stand gekomen cf. daken.
Vrijstaande dwarsschuur. Verankerde baksteenbouw met centrale doorrit en geïntegreerde stalvleugel. Pannen zadeldak gevat tussen twee tuitgevels.

  • VANDEPITTE G., De dorpskom van Lissewege, in Rond de Poldertorens, jaargang 12, nummer 2, 1970, pagina 78.

Bron: Gilté S., Van Vlaenderen P. & Vanwalleghem, A. met medewerking van Dendooven, K. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Dudzele, Lissewege en Zeebrugge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL25, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

maakt deel uit van Lisseweegs Vaartje

Lisseweegs Vaartje (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.