De oude pastorie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Lissewege
Straat Oude Pastoriestraat
Locatie Oude Pastoriestraat 5, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeenten Dudzele, Lissewege en Zeebrugge (geografische inventarisatie: 01-05-2005 - 31-03-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed De oude pastorie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Oude Pastoriestraat nr. 5. Voormalige pastorie met een ommuurde tuin, zogenaamd"de oude pastorie" en thans in gebruik als bezoekerscentrum.

Woonhuis met L-vormige plattegrond, twee bouwlagen afgedekt met schild- en zadeldak (Vlaamse pannen).
Hoofdvolume aan de straatzijde uit de 19de eeuw. De oudere constructie, aan de tuinzijde en loodrecht op het hoofdvolume, dateert uit het tweede kwart van de 17de eeuw. Het zou gebouwd zijn in 1638 door meestermetselaar Jean Joyens. Staat weergegeven op een kaart van 1724 met L-vormige plattegrond gevormd door een diep- en een breedhuis en een bijhorende ommuurde tuin.
Hoofdvolume met dubbelhuisopstand van zeven traveeën. Verankerde, bakstenen, classicistische lijstgevel, witbeschilderd boven een gepekte plint. Centrale ingang met omlijsting van blauwe, gesinterde baksteen en bekronende waterlijst. Rechthoekige muuropeningen. Behouden schrijnwerk uit begin 19de eeuw. Haaks op het hoofdvolume geplaatst diephuis uit de 17de eeuw. Verankerde bakstenen gevels met in de loop van de 19de eeuw aangepaste muuropeningen. Bovenvenster en zoldervenster met afgeschuinde kanten met zandstenen dorpel en terugliggende latei, zoldervenster voorzien van natuurstenen bolkozijn. Geblokte ontlastingsbogen.
Interieur. Kelder met tongewelf en bevloering met rode gebakken tegels. Bewaarde moer- en kinderbalken, dakconstructie met schaargebinte.

  • DIENST INFRASTRUCTUUR EN OPENBARE WERKEN, Nota, 8/05/1973.
  • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Kaarten en plannen Mestdagh, nummer 760.
  • BEERNAERT B., De oude pastorie, in Lissewege & Ter Doest. Monnikenwerk. Geschiedenis van het witte dorp en zijn abdij, 2004, pagina's 26-27.

Bron: Gilté S., Van Vlaenderen P. & Vanwalleghem, A. met medewerking van Dendooven, K. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Dudzele, Lissewege en Zeebrugge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL25, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Oude Pastoriestraat

Oude Pastoriestraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.