erfgoedobject

Hoeve Wulfsberge

bouwkundig element
ID
79825
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/79825

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Wulfsberge
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Hoeve "WULFSBERGE", zie houten naambord.
De oorsprong van de hoeve zou kunnen teruggaan tot de Frankische tijd. Staat aangeduid op de kaart van Pieter Pourbus (1561-1571), op de Ph. Vandermaelenkaart (circa 1850) vermeld als "Wilsberge". Toegankelijk via een lange dreef. Aan het begin van de dreef aanwezigheid van een klein kapelletje. Losse bestanddelen gelegen binnen een deels behouden dubbele omwalling, een deels gekasseid erf met centraal een mestvaalt.

Boerenhuis van het langgestrekte type met geïntegreerde stalvleugel. L-vormige plattegrond. Fasegewijs tot stand gekomen. Oudste gedeelte volgens jaarsteen op de zolder daterend van "1756". Weergegeven op de kaart van Ferraris (1770-1778) als een vrijstaand boerenhuis en afzonderlijke stalvleugel. Op het primitief kadasterplan weergegeven met een geïntegreerde stalvleugel aan de zuidzijde. Op een kaart van circa 1850 weergave van een achterliggende moestuin, die tot op heden nog aanwezig is. Uitbreiding van het boerenhuis met een stalvleugel, in 1887 aan de westzijde dwars op het boerenhuis gebouwd. Hierdoor krijgt het boerenhuis haar huidige L-vormige plattegrond.
Verankerde baksteenbouw met gepekte plint. Pannen zadeldak onderbroken door twee klimmende dakkapellen. Boerenhuis van vier traveeën met geïntegreerde stalvleugels links en rechts van het woongedeelte. Achtergevel voorzien van twee opkamertraveeën. Rechthoekige muuropeningen, sommige betralied.

Schuur. Vrijstaande imposante dwarsschuur met twee doorritten. Volgens inscriptie op de vliering: "DESE SCHUERE IS GHEMAECKT IN JAER ONS HEERE 1780 DOOR JAN DE VOS MT MAN DOOR HOORDER VAN MIJN HEER DEN BARON VAN HERDERSEN". Houten beschieting deels afgedekt met golfplaten. Schilddak oorspronkelijk met stro bedekt, heden voorzien van golfplaten. In de grote schuurpoorten steekt een raketdeurtje. Behouden indeling met twee doorritten / dorsvloeren met aan weerszijden opslagruimten. Eikenhouten planken langs de dorsvloer voorzien van namen van pachters en werknemers van de hoeve (1781-1920). Dakconstructie opgebouwd uit een juk- en schaargebinte + koningsstijl. Getelmerkt.

Wagenhuis. Vrijstaande bakstenen constructie, gedateerd door middel van jaarsteen "1771". Verankerde baksteenbouw onder zadeldak, gevat tussen twee puntgevels afgewerkt met vlechtingen, uilengat en luchtgleuven.

Stal. Vrijstaande stal met geïntegreerd wagenhuis onder doorlopend zadeldak. Staat nog niet weergegeven op de kaart van Ferraris (1770-1778). Afgebeeld op het primitief kadasterplan (circa 1835). Vermoedelijk daterend uit het eerste kwart van de 19de eeuw. Verankerde baksteenbouw onder pannen zadeldak.

Bakhuis. Vrijstaand bakhuis, gelegen in de groentetuin dateert van 1887.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Lissewege, 1887/48, 1953/29, 1957/13.
  • Rijksarchief Brugge, Kaarten en plannen Mestdagh, nummer 793.

Bron     : Gilté S., Van Vlaenderen P. & Vanwalleghem, A. met medewerking van Dendooven, K. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Dudzele, Lissewege en Zeebrugge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL25, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2006


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve Wulfsberge [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/79825 (Geraadpleegd op 07-03-2021)