erfgoedobject

Brouwerij, herberg, woonhuis en stallingen Spanienhof

bouwkundig element
ID: 79828   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/79828

Juridische gevolgen

Beschrijving

Walram Romboudtstraat nummer 6. Zogenaamd "SPANIENHOF". Complex bestaande uit een woonhuis, een herberg, een voormalige brouwerij en stallingen gesitueerd op een omvangrijk perceel in de dorpskern van Lissewege. Ook gekend onder de naam "De Drie Koningen", reeds in 1567 vermeld. In 1774 wordt melding gemaakt van een "huys zijnde herberghe en brouwerye genaemt de drije Coninghen (1774)". Van 1835 tot de jaren 1960 achterliggende gebouwen in gebruik als brouwerij. In 1874, 1909 en 1945 uitbreiding van de brouwerijgebouwen. Volgens het kadaster wordt ca. 1900 het volume aan de straatzijde verhoogd. In de Eerste Wereldoorlog dient de herberg als mess voor de Duitse officieren.

Aan de straatzijde bevindt zich de herberg en het woonhuis met haaks daarop de vleugel met de opkamer. In het verlengde van laatstgenoemde vleugel staan de brouwerijgebouwen met onder meer de mouttoren. Aan de noordoostzijde van het terrein bevinden zich de reeks stallingen.
Alle gebouwen zijn opgetrokken in baksteenmetselwerk, al dan niet bepleisterd en witbeschilderd, zadeldaken bedekt met Vlaamse pannen.
Aan de straatzijde links, een lage woning onder zadeldak. Voorgevel opengewerkt met twee rechthoekige muuropeningen en vier segmentboogvormige muuropeningen. Rechtergedeelte van drie/ vier traveeën, oorspronkelijk eenlaags en in het midden of op het einde van de 19de eeuw met een verdieping verhoogd. Opengewerkt met segmentboogvensters, op de verdieping in geprofileerde omlijsting, rustend op een doorlopende onderdorpel. Bepleisterde gevel versierd met imitatievoegen. Geprofileerde gootlijst rustend op klossen.
Interieur. Eenlaagsvleugel met oorspronkelijk balkwerk opgebouwd uit moer- en kinderbalken. Dakconstructie met schaar- en nokgebinten. Rechtergedeelte met pleisterplafond voorzien van lijstwerk en centraal rozet.

Vleugel met opkamer haaks op de straatvleugel gebouwd. Volgens de bouwnaad in twee fasen tot stand gekomen. Oudere vleugel met kelder voorzien van tongewelf, een opkamer en een zolder. De opkamer (met bevloering van blauwgrijze tegels) heeft een waardevolle eiken zoldering, bestaande uit twee moer- en kinderbalken. De moerbalken zijn versierd met geprofileerde eindstukken en een langse profilering aan de onderzijde. Opkamer met twee vensters voorzien van kleine roedeverdeling.
Zolder boven de opkamer met drie eiken schaar- en nokgebinten.

De mouttoren staat in het verlengde van laatst genoemde vleugel. Witgekalkte gevels en een tentvormig pannendak.
Interieur. Stookplaats met centraal rookkanaal, een eerste vloer met troggewelfjes waarop de gerst gekiemd werd, en een tweede netvloer.
Stallingen. Langgerekte vleugel aan de noordoostzijde met stapelruimte, graanschuren, paardenstallen en wagenhuis is opgetrokken in gele baksteen onder zadeldak (Vlaamse pannen).

  • DIENST INFRASTRUCTUUR EN RUIMTELIJKE ORDENING, Nota, 5 april 1990.
  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: mutatieschetsen, Lissewege, 1874/11, 1905/5, 1909/6, 1945/9, 1957/9, 1961/11, 2001/27.

Bron     : Gilté S., Van Vlaenderen P. & Vanwalleghem, A. met medewerking van Dendooven, K. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Dudzele, Lissewege en Zeebrugge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL25, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs : Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Brouwerij, herberg, woonhuis en stallingen Spanienhof [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/79828 (Geraadpleegd op 25-05-2019)