Marinebasis van de Belgische Zeemacht

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Zeebrugge
Straat Graaf Jansdijk
Locatie Graaf Jansdijk 1, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeenten Dudzele, Lissewege en Zeebrugge (geografische inventarisatie: 01-05-2005 - 31-03-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Marinebasis van de Belgische Zeemacht

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Graaf Jansdijk nr. 1. Marinebasis van de Belgische Zeemacht met twee bijhorende militaire tijdokken. Het eerste (i.e. het meest oostelijke) tijdok is aangelegd - na de bouw van de tussen 1960 en 1966 (en ondertussen reeds afgebroken) oostelijke havendam - circa 1966, dit op vraag van de NAVO die de strategische waarde van Zeebrugge als continentale aanvoerhaven had ontdekt en er een open poort op zee wilde.
Het bouwontwerp voor de nieuwe marinebasis werd opgesteld in 1968 en in april 1969 startte de firma Denul uit Aalst samen met de firma Pieux Franky, in opdracht van het Ministerie van Openbare Werken, met de bouw van het eerste marinedok. Westerkaai van 410 m lang en oosterkaai van 430 m; breedte van 150 m; waterdiepte van 7 m bij laagwater. Op de westerkaai, ontschepingshelling voor het afladen van door de NAVO gezonden militair materieel. Officiële in gebruik name van het dok op 27 september 1976 door Minister van Defensie Van den Boeynants in aanwezigheid van Prins Albert en Vice-Admiraal Van Dyck. Tijdens de openingsplechtigheid wordt tevens de eerste steen gelegd van het gebouwencomplex van de nieuwe basis: wachtlokaal, infirmerie, hoogspanningscentrale, loodsen logementsblok, in dienst genomen in 1978; verder uitgebreid in 1981.
Tussen 1983 en 1985 wordt ook een tweede dok met bijhorende infrastructuur gebouwd, om er mijnenbestrijdingsvaartuigen te laten afmeren. Kaailengte van 1000 m en diepte van 7 m bij laagwater.
Gebouwen verder uitgebreid in de jaren 1990.

THIBAUT DE MAISIERES C., LEGEIN G., De zeemacht te Zeebrugge sinds W.O.-II, in Kontaktblad Gidsenbond Brugge & West-Vlaanderen, jg. 16, nr. 6, 1995, p. 23-25.
SIMOEN R., Technische infrastructuur, in Brugge en de zee, 1982, p. 294.

Bron: Gilté S., Van Vlaenderen P. & Vanwalleghem, A. met medewerking van Dendooven, K. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Dudzele, Lissewege en Zeebrugge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL25, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Graaf Jansdijk

Graaf Jansdijk (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.