Monument ter herinnering aan de bevrijding van Zeebrugge na de Tweede Wereldoorlog

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Zeebrugge
Straat Kustlaan
Locatie Kustlaan zonder nummer, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeenten Dudzele, Lissewege en Zeebrugge (geografische inventarisatie: 01-05-2005 - 31-03-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Monument ter herinnering aan de bevrijding van Zeebrugge na de Tweede Wereldoorlog

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologieoorlogsmonumenten
Dateringna WO II

Beschrijving

Kustlaan zonder nummer Monument ter herinnering aan de bevrijding van Zeebrugge na de Tweede Wereldoorlog, gelegen net naast de Visartsluis.
Arduinen muurtje waarin een figuratieve kaart op een bronzen plaat zit ingewerkt. Op de kaart wordt getoond hoe de hele zwinstreek later werd bevrijd dan de rest van het land. "DANKBARE HULDE AAN HET CANADEESCH LEGER DAT OP 3 NOVEMBER 1944 ZEEBRUGGE, ALS LAATSTE GEMEENTE VAN ONS LAND BEVRIJDDE" valt te lezen tussen het wapen van Brugge en het vroegere wapen van Canada. De plaat is gesigneerd "M.C." en "G. BRONDEL".
Onderaan is ruimte voorzien voor bloemen; opschrift "TO THE MEMORY OF THE 12TH MANITOBA DRAGOONS".
Het geheel staat op een gekasseid platform.

  • BALLEGEER J., Monumentendag 2003 te Zeebrugge, in Rond de Poldertorens, jaargang 45, nummer 3, 2003, pagina 83.
  • HOORNAERT R., Honderd jaar Zeebrugge. Wel en wee van een parochie, Brugge, 2000, pagina's 49-51.
  • LOY M., Maritieme monumenten aan onze kust. Jaarboek van de West-Vlaamse Gidsenkring 2005, Zedelgem, 2005, pagina 67.

Bron: Gilté S., Van Vlaenderen P. & Vanwalleghem, A. met medewerking van Dendooven, K. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Dudzele, Lissewege en Zeebrugge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL25, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

maakt deel uit van Kustlaan

Kustlaan (Brugge)

U kunt deze pagina citeren als:

Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Monument ter herinnering aan de bevrijding van Zeebrugge na de Tweede Wereldoorlog [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/79908 (geraadpleegd op ).
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.