Villa Nenette

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Zeebrugge
Straat Kustlaan
Locatie Kustlaan 141, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - Deelgemeenten Dudzele, Lissewege en Zeebrugge (geografische inventarisatie: 01-05-2005 - 31-03-2006).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Villa Nenette

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Typologieburgerhuizen
Stijleclecticisme
Dateringinterbellum

Beschrijving

Kustlaan nr. 141. "VILLA NENETTE" cf. cartouche-opschrift. Eclectisch enkelhuis met neorococo-inslag opgetrokken in de jaren 1920-1930. Parement van kunststeen onder gemansardeerd zadeldak met leien. Tweeledige gevelopbouw met bredere rechtertravee voorzien van erker en balustrade, onder een gebogen, houten kroonlijst. Overdadige neo-Lodewijk XVI-ornamentiek cf. festoenen, lauwerkransen, Ionische zuilen, oeils-de-boeuf. Deels vernieuwd schrijnwerk.

Bron: Gilté S., Van Vlaenderen P. & Vanwalleghem, A. met medewerking van Dendooven, K. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Dudzele, Lissewege en Zeebrugge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL25, (onuitgegeven werkdocumenten).

Relaties

maakt deel uit van Kustlaan

Kustlaan (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.