erfgoedobject

Gedenkteken voor Saint-George's Day

bouwkundig element
ID
79962
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/79962

Juridische gevolgen

Beschrijving

Groot gedenkteken op een plint als het ware opgevat als drieluik en uitgevoerd in beton waartegen meerdere gedenktekens zijn bevestigd. Onthuld op 24 april 1984 in aanwezigheid van de ambassadeur van Groot-Brittannië.

De centrale plaat vormde een onderdeel van het vroegere Saint-George's Day Memorial dat na 1942 werd opgericht door toenmalig burgemeester Vandamme met privé-gelden. Het gedenkteken werd echter afgebroken bij de bouw van de nieuwe havengeul. Het bronzen zwaard dat tegen de achterzijde van de steen was bevestigd, werd naar alle waarschijnlijkheid ingewerkt in het monument dat staat opgesteld vóór de Sint-Donaaskerk. De gedenksteen was al een vervanging van een vroegere op 24 april 1924 onthulde gedenkzuil met een "koperen" standbeeld van Sint-Georges en de draak. Dat monument werd in 1942 afgebroken, meegevoerd naar Duitsland en de hardstenen blokken werden later voor een nieuw monument gebruikt.

De centrale plaat is een rechthoekige, hardstenen gedenkplaat met geometrische omlijsting waarin de maquette van de havengeul is aangebracht met de opstelling van het oorlogsgeschut en de positie van de verschillende schepen die de havengeul moesten afsluiten Onderaan op de lijst staat "ST. GEORGE FOR ENGLAND" en op de plint "IN CONMEMORATION OF ST. GEORGE'S DAY 23RD APRIL 1918. THEN HAD EVERY MOMENT ITS DEED AND EVERY DEED ITS HERO".

Links van de centrale plaat is een bronzen plaat aangebracht met vier hoekneuten en aan de bovenzijde een gebogen middenpaneel. Het bas-reliëf stelt in het midden schip voor geflankeerd door twee engelen met bazuinen en het opschrift "FROM THE PICTURE OF G. LACY. TO COMMEMORATE THE BLOCKING OF ZEEBRUGGE BY A BRITISH NAVAL FORCE UNDER THE COMMAND OF VICE-ADMIRAL ROGER KEYES ON ST GEORGE'S DAY, APRIL 23RD 1918". "H.M.S. "VINDICTIVE" CAPT. A.F.B. CARPENTER. "IRIS" COMDR. V.F. GIBBS AND "DAFFODIL" LT. HG. CAMPBELL. LAY ALONGSIDE FOR SEVENTY MINUTES WHILST STORMING THE MOLE IN THE FACE OF CONCENTRATED FIRE FROM THE GERMAN GUNS. UNDER THE PATRONAGE OF TEH TOURING CLUB OF BELGIUM. ERECTED BY SUSCRIPTION PROMOTOR = COLONEL G. STINGLHAMBER D.S.O. BELGIAN ARMY". De plaat werd ontworpen door A. Bonnetain (zie signatuur) en uitgevoerd door de Fonderies Verbeyst van Brussel (zie signatuur).

Onder de bronzen plaat bevinden zich twee hardstenen platen met respectievelijk de schipnamen "Thetis" en "Intrepid / Daffodil". Deze gedenkplaten maken deel uit van de hoger vermelde, in 1924 onthulde gedenkzuil.

Rechts van de centrale plaat zit een gedenkplaat voor de onderzeeër, een bronzen reliëfplaat met verhoogd middenpaneel, bovenaan gebogen afgewerkt. De voorstelling bestaat uit een vrouw (verpersoonlijking van Groot-Brittannië) met helm en losjes gedrapeerde sluier, die in de ene hand het oorlogskruis houdt en met de andere hand wijst in de richting van Groot-Brittannië. Ze zweeft boven de rookwolken, in haar sluier is Sint-Joris te paard in gevecht afgebeeld. De wolken stijgen op uit de havengeul van Zeebrugge, onderaan voorgesteld. Ontworpen door P. de Soete in 1927 (zie signatuur) en uitgevoerd door Fondeur Verbeyst van Brussel. Vervaardigd in opdracht van Le Fonds des Mémoriaux de Zeebrugge en onthuld op 28 augustus 1927.

Onder deze plaat bevindt zich een hardstenen plaat met uitgehouwen, geel beschilderde letters, en in het midden een bronzen wapenschild, met opschrift "HERE UNDER CLOSE FIRE FROM THE PARAPET THE SUBMARINE C3, FILLED WITH HIGH EXPLOSIVE, WAS DRIVEN INTO THE PILEWORK OF THE MOLE AND BLEW A COMPLETE BREACH 150 FLEET LONG" rechts staat "CREW" en de namen volgens graad gerangschikt.
Helemaal onderaan twee hardstenen platen met respectievelijk de schipnamen "Vindictive" en "Iphigenia".

  • BALLEGEER J., Monumentendag 2003 te Zeebrugge, in Rond de Poldertorens, jaargang 45, nummer 3, 2003, p. 75-76.
  • JACOBS M., Zij, die vielen als helden ... Inventaris van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen, deel 2, Brugge, 1996, p. 453-456.

Bron     : Gilté S., Van Vlaenderen P. & Vanwalleghem, A. met medewerking van Dendooven, K. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Dudzele, Lissewege en Zeebrugge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL25, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2006

Aanvullende informatie

Het hardstenen deel werd vervaardigd door beeldhouwer Octave Rotsaert uit Brugge.

Auteurs : Verwinnen, Katrien
Datum: 18-08-2016

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gedenkteken voor Saint-George's Day [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/79962 (Geraadpleegd op 12-06-2021)