erfgoedobject

Station Zeebrugge-Dorp

bouwkundig element
ID
79965
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/79965

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Station Zeebrugge-Dorp
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Station "Zeebrugge-Dorp". Stationsgebouw bestaande uit een dienstwoning van twee bouwlagen en een lagere vleugel met de wachtzaal en een magazijn.

In 1902 vatten de voorbereidende werken aan voor de uitbouw van een rechtstreekse spoorlijn tussen Brugge en Zeebrugge (en verder naar Heist). In 1904 haalt de Antwerpse aannemer J. Van der Cloot de aanbesteding voor de aanleg van de spoorlijn binnen en in 1906 wordt de aanbesteding voor de bouw van een station (het latere "Brugge-West", zie Baron de Maerelaan) uitgeschreven. Op het ontwerpplan van de haven, getekend door de ingenieurs Cousin en Coiseau uit 1892 is er ter hoogte van de huidige Venetiëstraat nog geen halte voorzien. Het huidige stationsgebouw dateert van 1937. Vermoedelijk kwam het er ter vervanging van een houten barak. Het ontwerp van het bakstenen gebouw is qua opbouw bijna het spiegelbeeld van het station van Donk (Maldegem). Vermoedelijk is het ontwerp dan ook van de hand van architect August Desmet. In oorsprong is het een stopplaats voor de beperkte Zeebrugse bevolking, doch het krijgt met de opkomst van het toerisme de status van een waardig station (1939). Bij de bouw van de Pierre Vandammesluis (zie Kustlaan zonder nummer) in de jaren 1970 wordt een nieuwe spoorlijn van Brugge naar Knokke aangelegd en wordt het huidige station een eindpunt van de oorspronkelijke lijn.

Stationsgebouw met modernistische allure, zie vormgeving van de lagere vleugel met boven de ingang doorgetrokken gevelvlakken, baksteenmotieven, schuin gerangschikte glasdallen, origineel houtwerk met smalle onderverdelingen (met uitzondering van de vensters in de achterzijde van het woondeel). In oorsprong gele baksteenbouw onder zadel- en schilddak bedekt met zwarte Vlaamse pannen; natuurstenen plint. Zijpuntgevel met opschrift "ZEEBRUGGE" in geglazuurde tegels. Binnenin bewaart de loketten- en wachtzaal nog de oorspronkelijke vloertegels en tegellambrisering.

Links van het station is nog een vrij lange, betonnen afrastering bewaard.

  • DE BOT H., Stationsarchitectuur in België, deel I, 1835-1914, 2002, p. 61.
  • DE BOT H., Stationsarchitectuur in België, deel II, 1914-2003, 2003, p. 81.
  • DUSAUCHOIT R., De spoorlijnen en haar postmerken, in Westvlaamse Filatelistische Studiekring, 1996, p. 29-31.
  • HOORNAERT R., Honderd jaar Zeebrugge. Wel en wee van een parochie, 2000, p. 34-35.

Bron: GILTÉ S., VAN VLAENDEREN P. & VANWALLEGHEM, A. met medewerking van DENDOOVEN, K. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeenten Dudzele, Lissewege en Zeebrugge, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL25, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Station Zeebrugge-Dorp [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/79965 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.