Waterpomp

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Hamont-Achel
Deelgemeente Hamont
Straat Stad
Locatie Stad zonder nummer, Hamont-Achel (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Hamont-Achel (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Hamont-Achel (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Waterpomp

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Pomp-perron van hardsteen, opgericht in 1782, met toestemming en financiële steun van de Staten van Luik, vernield in 1944 en ongeveer op dezelfde plaats gereconstrueerd in 1989.

Vierkante stadspomp en -paal, symbool van de stedelijke vrijheid in het land van Luik. Tevens kaak of schandpaal met halsbeugel. Voorzijde met toenmalig stadswapen van Carraramarmer, geflankeerd door akanten en voorzien van inscriptie: ANTOON SMEETS/ JAN BALLEINE, burgemeesters in 1782. Geprofileerde dekplaat, waarboven bolbekroning met verguld kruis.

  • CREEMERS G. & VAN DE SIJPE L., De verdwenen burcht van Hamont. Een bijdrage tot de middeleeuwse geschiedenis van de stad Hamont, (Uitgaven van De Geschied- en Heemkundige Kring "De Goede Stede Hamont", 2de r., nr. 2), Hamont-Achel, 1995, p. 6-8, fig. 3.
  • DEGEEST M., Ontmoeting met Hamont-Achel, ons stadje vandaag, Hamont-Achel, 2001, p. 159, afb. op p. 11.
  • GERITS J., 1989, afb. van het voormalige pomp-perron op p. 108.
  • MORIS J., Bijdrage tot de geschiedenis van Hamont, Hamont, 1976, p. 14, 18.
  • NAUTS R., De vrijheidszuil, (Dat Stedeken Peer, 25, 1994, p. 42).

Bron: Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Neerpelt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Pauwels, Dirk

Datum tekst: 2005

Relaties

maakt deel uit van Stad

Stad (Hamont-Achel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.