Huis Geusens

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Hamont-Achel
Deelgemeente Hamont
Straat Stad
Locatie Stad 4, Hamont-Achel (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Hamont-Achel (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Hamont-Achel (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis Geusens

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Huis Geusens met stalling

Deze bescherming is geldig sinds 13-02-1997.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Huis Geusens met tuin

Deze bescherming is geldig sinds 13-02-1997.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Huis Geusens, naar de familie die het pand sedert het begin van de 20ste eeuw in handen heeft.

Neoclassicistisch burgerhuis met dubbelhuisopstand van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen) tussen aandaken met schouder- en topstukken (schouwen), daterend van circa 1880, doch met mogelijk oudere kern, daar op de Ferrariskaart (1771-77) en in de Atlas van de Buurtwegen (1845) op deze plek reeds bebouwing voorkomt, in laatstgenoemde bron ongeveer in zijn huidige configuratie.

Ten westen, drie linden en tuintje, omgeven door een gecementeerd muurtje met ijzeren hekken tussen getrapte pijlers uit het interbellum.

Grotendeels witbeschilderde bepleisterde baksteenbouw met decoratie bestaande uit imitatievoegen op de eerste bouwlaag, hoekbanden, diamantkoppen op de puilijst, met akanten, rozetten, parellijsten, schelpen, rolwerk, diamantkoppen en trigliefen versierde consoles onder de vensteromlijstingen en onder de geprofileerde houten kroonlijst en analoog uitgewerkte panelen in de portiek, onder de afgeschuinde geprofileerde kordon vormende lekdrempels, boven de bovenvensters en op de fries; bewaard houtwerk. Links, twee betraliede rechthoekige keldergaten. Rechthoekige muuropeningen in geprofileerde omlijstingen, boven onder een dito druiplijst. Houtwerk van deur met akanten, palmetten, rozetten, diamant- en leeuwenkoppen; hardstenen trap.

Gelijkaardige, volledig van imitatievoegen voorziene westzijpuntgevel met centraal oculus in geveltop, in geprofileerde omlijsting, met sluitsteen bestaande uit een cartouche met bekronend vrouwenhoofd waarrond rankwerk. Eenvoudige onbepleisterde verankerde achtergevel, met uitspringend rechtervolume, aflijnende dubbele overhoekse en rechte muizentand, rechthoekig, op de tweede bouwlaag van doorlopende druiplijsten voorziene vensters op hardstenen lekdrempels en licht getoogde deur met hardstenen trap voorzien van ijzeren leuningen; één venster in houten kozijn.

Achteraan, aangepaste haakse aanbouw van één bouwlaag onder lessenaarsdak (Vlaamse pannen) met deur in houten kozijn. Aansluitend bij de aanbouw en parallel aan het woonhuis: dwarsschuur onder zadeldak (Vlaamse pannen), met klein vensterje in houten kozijn, rondboogpoort van een dubbele rollaag en een platte laag, alsook getoogde deur. Gecementeerde westzijpuntgevel, met top- en schouderstukken, voorzien van een latere schuifpoort, heden garage.

Klein, deels gecementeerd noordelijk aanbouwsel onder lessenaarsdak (Vlaamse pannen).

Gaaf 19de-eeuws interieur, minder rijk dan de interieurs van de teutenhuizen van Hamont.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Limburg, Cel Monumenten en Landschappen, dossier nr. 2029.
  • De Stad Hamont-Achel. Voorstel tot bescherming van de historische stadskernen van Limburg: "De Loonse steden", onuitg. dossier samengesteld door de geschied- en heemkundige kring "De Goede Stede Hamont", Hamont-Achel, 1994, z.pag., inventaris nr. 8, afbn.
  • CREEMERS G. & VAN DE SIJPE L. , De verdwenen burcht van Hamont. Een bijdrage tot de middeleeuwse geschiedenis van de stad Hamont, (Uitgaven van De Geschied- en Heemkundige Kring "De Goede Stede Hamont", 2de r., nr. 2), Hamont-Achel, 1995, p. 8.
  • DEGEEST M., Ontmoeting met Hamont-Achel, ons stadje vandaag, Hamont-Achel, 2001, p. 155, afb.
  • VISSERS P., Langs Vlaamse wegen - Hamont-Achel, Brussel-Hamont-Achel-Antwerpen, 1992, p. 11, afb. 3.

Bron: Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Neerpelt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Pauwels, Dirk

Datum tekst: 2005

Relaties

maakt deel uit van Stad

Stad (Hamont-Achel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.