Huis Gijbels

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Huis Seyens
Provincie Limburg
Gemeente Hamont-Achel
Deelgemeente Hamont
Straat Stad
Locatie Stad 27, Hamont-Achel (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Hamont-Achel (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Hamont-Achel (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis Gijbels

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Huis Gijbels

Deze bescherming is geldig sinds 13-02-1997.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Huis Gijbels met tuin

Deze bescherming is geldig sinds 13-02-1997.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Huis Gijbels, naar de huidige eigenaar-apotheker. Teutenhuis, in de 18de eeuw bewoond door de schoutenfamilie Seyens. De van 1764 tot 1797 laatste schout van het ancien régime, Antonius Seyens, was hier woonachtig. Vandaar ook wel "Huis Seyens" genoemd. De volksmond beweert wel eens dat hier de schepenbank van Hamont gevestigd was, hetgeen historisch onjuist is. In 1835 schonken de erfgenamen Seyens het huis aan de kerkfabriek Sint-Laurentius die het later weer verkocht. Heden apotheek.

Burgerhuis met enkelhuisopstand van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan Stad, kunstleien) met twee dakkapellen onder plat dak en een dito derde achteraan, in kern teruggaand tot de 18de eeuw, maar met gevelordonnantie uit de tweede helft van de 19de eeuw.

Aangeduid op de Ferrariskaart (1771-77) en in de Atlas van de Buurtwegen (1845).

Bepleisterde en beschilderde bakstenen lijstgevel onder geprofileerde houten kroonlijst op consoles met akantversiering; twee ankers. Getoogde vensters in geprofileerde omlijstingen op beschilderde lekdrempels; bewaard houtwerk. Twee linkse traveeën met latere winkelpui voorzien van een geprofileerde tudorboogvormige omlijsting met sluitsteen. Onbepleisterde achtergevel met aflijnende rechte muizentand, getoogde vensters met vernieuwde ramen en recente aanbouw.

Interieur: in het salon ter hoogte van de twee rechtse traveeën, gaaf, rijkelijk versierd, polychroom stucplafond uit de 19de eeuw; merkwaardige schouw in régencestijl (18de eeuw) van polychroom stucwerk, voorzien van de spreuk: QUID NOCUISSE JUVAT (wat baat het iemand te schaden) en een geschilderd wapenschild met drie bijen.

De tuin achteraan is een beschermd stadsgezicht.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Limburg, Cel Monumenten en Landschappen, dossier nr. 2029.
  • De stad Hamont-Achel. Voorstel tot bescherming van de historische stadskernen van Limburg: "De Loonse steden", onuitgegeven dossier samengesteld door de geschied- en heemkundige kring "De Goede Stede Hamont", Hamont-Achel, 1994, z.pag., inventaris nr. 3.
  • CREEMERS G. & VAN DE SIJPE L. , De verdwenen burcht van Hamont. Een bijdrage tot de middeleeuwse geschiedenis van de stad Hamont, (Uitgaven van De Geschied- en Heemkundige Kring "De Goede Stede Hamont", 2de r., nr. 2), Hamont-Achel, 1995, p. 8-10.
  • DEGEEST M., Ontmoeting met Hamont-Achel, ons stadje vandaag, Hamont-Achel, 2001, p. 157, afb.
  • MORIS J., Bijdrage tot de geschiedenis van Hamont, Hamont, 1976, afb. van schouw op p. 129.

Bron: Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Neerpelt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Pauwels, Dirk

Datum tekst: 2005

Relaties

maakt deel uit van Stad

Stad (Hamont-Achel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.