erfgoedobject

Huis Gijbels

bouwkundig element
ID: 80043   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80043

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd monument Huis Gijbels
  Deze bescherming is geldig sinds 13-02-1997

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Huis Gijbels
  Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018

 • is aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Huis Gijbels met tuin
  Deze bescherming is geldig sinds 13-02-1997

Beschrijving

Huis Gijbels, naar de huidige eigenaar-apotheker. Teutenhuis, in de 18de eeuw bewoond door de schoutenfamilie Seyens. De van 1764 tot 1797 laatste schout van het ancien régime, Antonius Seyens, was hier woonachtig. Vandaar ook wel "Huis Seyens" genoemd. De volksmond beweert wel eens dat hier de schepenbank van Hamont gevestigd was, hetgeen historisch onjuist is. In 1835 schonken de erfgenamen Seyens het huis aan de kerkfabriek Sint-Laurentius die het later weer verkocht. Heden apotheek.

Burgerhuis met enkelhuisopstand van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan Stad, kunstleien) met twee dakkapellen onder plat dak en een dito derde achteraan, in kern teruggaand tot de 18de eeuw, maar met gevelordonnantie uit de tweede helft van de 19de eeuw.

Aangeduid op de Ferrariskaart (1771-77) en in de Atlas van de Buurtwegen (1845).

Bepleisterde en beschilderde bakstenen lijstgevel onder geprofileerde houten kroonlijst op consoles met akantversiering; twee ankers. Getoogde vensters in geprofileerde omlijstingen op beschilderde lekdrempels; bewaard houtwerk. Twee linkse traveeën met latere winkelpui voorzien van een geprofileerde tudorboogvormige omlijsting met sluitsteen. Onbepleisterde achtergevel met aflijnende rechte muizentand, getoogde vensters met vernieuwde ramen en recente aanbouw.

Interieur: in het salon ter hoogte van de twee rechtse traveeën, gaaf, rijkelijk versierd, polychroom stucplafond uit de 19de eeuw; merkwaardige schouw in régencestijl (18de eeuw) van polychroom stucwerk, voorzien van de spreuk: QUID NOCUISSE JUVAT (wat baat het iemand te schaden) en een geschilderd wapenschild met drie bijen.

De tuin achteraan is een beschermd stadsgezicht.

 • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Limburg, Cel Monumenten en Landschappen, dossier nr. 2029.
 • De stad Hamont-Achel. Voorstel tot bescherming van de historische stadskernen van Limburg: "De Loonse steden", onuitgegeven dossier samengesteld door de geschied- en heemkundige kring "De Goede Stede Hamont", Hamont-Achel, 1994, z.pag., inventaris nr. 3.
 • CREEMERS G. & VAN DE SIJPE L. , De verdwenen burcht van Hamont. Een bijdrage tot de middeleeuwse geschiedenis van de stad Hamont, (Uitgaven van De Geschied- en Heemkundige Kring "De Goede Stede Hamont", 2de r., nr. 2), Hamont-Achel, 1995, p. 8-10.
 • DEGEEST M., Ontmoeting met Hamont-Achel, ons stadje vandaag, Hamont-Achel, 2001, p. 157, afb.
 • MORIS J., Bijdrage tot de geschiedenis van Hamont, Hamont, 1976, afb. van schouw op p. 129.

Bron     : Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Neerpelt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Pauwels, Dirk
Datum  : 2005


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Huis Gijbels [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80043 (Geraadpleegd op 29-05-2020)