Huis Hegge

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Hamont-Achel
Deelgemeente Hamont
Straat Stad
Locatie Stad 32, Hamont-Achel (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Hamont-Achel (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Hamont-Achel (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis Hegge

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Huis Hegge, naar de hoefsmif J. Hegge die in 1928 de woning betrok. Tot 1985 was er een gelijknamige handelszaak gevestigd. Oorspronkelijk een stadsboerderij, opgetrokken in 1796, confer jaartalankers met gekrulde spie, in opdracht van koopman-Teut Jacob Feyen.

Het goed, dat aangeduid wordt in de Atlas van de Buurtwegen (1845), hoorde toe aan de teutenfamilies Feyen, Rijcken en Spaas. In 1985 aangekocht door de ASLK, waarna volledige "historische" reconstructie in 1987-88 naar ontwerp van architect J. Spaas (Neerpelt). Alleen de naar de markt gerichte puntgevel werd in de "oorspronkelijke" toestand gereconstrueerd.

Dat de langgestrekte voormalige hoeve met de korte zijde naar het marktplein is ingeplant, heeft alles te maken met de grote stadsbrand van 1756, waarna veiligheidsvoorschriften golden.

Alleenstaande voormalige hoeve van het langgestrekte type; vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen) tussen aandaken met top-, schouderstukken en vlechtingen .

Baksteenbouw met vernieuwd houtwerk. Voorgevel met beneden beluikte rechthoekige vensters. Lange zijgevels met aflijnende dubbele overhoekse muizentand. Oostzijgevel thans met rechthoekige poort onder houten latei en twee betraliede kloosterkozijnen, beneden beluikt en bovenaan met recent glas in lood. Westzijgevel en van nokverankering voorziene achtergevel eveneens met aangepaste, veelal rechthoekige muuropeningen.

  • De stad Hamont-Achel. Voorstel tot bescherming van de historische stadskernen van Limburg: "De Loonse steden", onuitgegeven dossier samengesteld door de geschied- en heemkundige kring "De Goede Stede Hamont", Hamont-Achel, 1994, z.pag., inventaris nr. 7, afbn.
  • DEGEEST M., Ontmoeting met Hamont-Achel, ons stadje vandaag, Hamont-Achel, 2001, p. 36-37, 156, afb. op p. 37.

Bron: Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Neerpelt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Pauwels, Dirk

Datum tekst: 2005

Relaties

maakt deel uit van Stad

Stad (Hamont-Achel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.