erfgoedobject

Huis De Poel met dienstgebouw

bouwkundig element
ID
80045
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80045

Juridische gevolgen

Beschrijving

Huis De Poel naar de ertegenover gelegen waterpoel, confer de tot nu toe gebruikte toenaam van de bewoners zogenaamd van de Poel. Rijcken, naam sedert 1786 naar de eigenaars, de teutenfamilie Rijcken.

Oudst bestaande woonhuis van Hamont, opgetrokken in 1655, één jaar na de verwoesting van de stad door de Lorreinen, confer inscriptie met jaartal op kalkstenen latei boven deur, met centraal dubbel familiewapen.

Aangeduid op de Ferrariskaart (1771-77) en in de Atlas van de Buurtwegen (1845), in laatstgenoemde bron als een L-vormig huis met twee dienstgebouwen ten noorden. In 1881, aanpassing en bepleistering van de gevel, laatstgenoemde in 1972 verwijderd, met uitzondering van omlijstingen, puilijst, fries en hoekbanden.

Burgerhuis met dubbelhuisopstand van vijf (gelijkvloers) en drie traveeën (tweede bouwlaaag) en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan Stad, Vlaamse pannen) tussen gecementeerde aandaken en met één centrale dakkapel met vleugelstukken onder wolfsdakje met bolbekroning, in kern van 1655, doch met gevelordonnantie van 1881.

Verankerde baksteenbouw op gecementeerde en beschilderde geprofileerde plint met twee betraliede rechthoekige keldergaten; vernieuwd houtwerk, doch behouden geprofileerde kroonlijst op consoles bestaande uit een voluut met bladwerk. Rechthoekige vensters op vernieuwde hardstenen lekdrempels in geprofileerde omlijstingen met sluitsteen bestaande uit diamantkop, rolwerk met parellijst en schelp. Verdiepte deur in een gelijkaardige omlijsting op neuten; houtwerk met diamantkopversiering, bewaarde bel, bovenlicht met geometrisch glas in lood uit de eerste helft van de 20ste eeuw en hardstenen trap met geprofileerde trede.

Eenvoudige achtergevel met latere aanbouwsels, onder meer van zijpuntgevels met vlechtingen en oostaandak met schouderstukken voorziene, verankerde bakstenen dwarsschuur, Past. Lemmensstraat nummer 1, onder zadeldak (nok parallel aan Stad, platen), uit de tweede helft van de 19de eeuw, met vernieuwd houtwerk, aan laatstgenoemde straat getoogde, eertijds beluikte benedenvensters op nieuwe hardstenen lekdrempels, gedichte rechthoekige bovenvensters en centrale getoogde deur. Achtergevel van dwarsschuur met een gedichte rondboogpoort van een dubbele rollaag en een platte laag en een rechthoekige poort.

Ruime tuin achteraan.

Interieur: deels bewaarde 17de-eeuwse structuur; twee kelders onder tongewelf; centrale gang met marmerimitatieschildering en 19de-eeuwse slingertrap met trappaal versierd met bekronende eikel; 18de-eeuwse plafonds, schouwmantel van 1655, confer inscriptie: ANNO 1655, met decoratief en figuratief beeldhouwwerk.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Limburg, Cel Monumenten en Landschappen, dossier nr. 2029.
  • De stad Hamont-Achel. Voorstel tot bescherming van de historische stadskernen van Limburg: "De Loonse steden", onuitgegeven dossier samengesteld door de geschied- en heemkundige kring "De Goede Stede Hamont", Hamont-Achel, 1994, z.pag., inventaris nr. 4, afbn.
  • CREEMERS G. & VAN DE SIJPE L. , De verdwenen burcht van Hamont. Een bijdrage tot de middeleeuwse geschiedenis van de stad Hamont, (Uitgaven van De Geschied- en Heemkundige Kring "De Goede stede Hamont", 2de r., 2), Hamont-Achel, 1995, p. 10, fign. 4-5 op p. 9.
  • DEGEEST M., Ontmoeting met Hamont-Achel, ons stadje vandaag, Hamont-Achel, 2001, p. 158, afb. op p. 159.
  • MORIS J., Bijdrage tot de geschiedenis van Hamont, Hamont, 1976, p. 51-52.
  • VISSERS P., Langs Vlaamse wegen - Hamont-Achel, Brussel-Hamont-Achel-Antwerpen, 1992, p. 11.

Bron: PAUWELS D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Neerpelt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19n2, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Pauwels, Dirk
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Huis De Poel met dienstgebouw [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80045 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.