erfgoedobject

Huis Van Engelen

bouwkundig element
ID: 80047   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80047

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd monument Huis Engelen
  Deze bescherming is geldig sinds 13-02-1997

 • is aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Huis Engelen met tuin
  Deze bescherming is geldig sinds 13-02-1997

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Huis Van Engelen
  Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018

Beschrijving

Huis Van Engelen, naar de huidige eigenaar. Teutenhuis en eertijds woonhuis van notaris Spaas.

Op de Ferrariskaart (1771-77) en in de Atlas van de Buurtwegen (1845) komt op deze plaats een oudere langgestrekte inplanting voor, haaks op het marktplein, waarschijnlijk een stadsboerderij. Vroeger was hier een steeg gesitueerd, die van de markt naar de stadsomwalling leidde. Met de bouw van het nieuwe stadhuis met zijn ruimere doorsteek verloor het steegje zijn openbare functie.

Burgerhuis met dubbelhuisopstand; vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan Stad, kunstleien) met oostelijk aandak met zinken bekleding, daterend uit de tweede helft van de 19de eeuw en voorzien van een eclectische, neobarok getinte decoratie.

Met krulankers verankerde baksteenbouw op beschilderde, gecementeerde geprofileerde plint met twee rechthoekige betraliede keldergaten; bewaard houtwerk onder meer geprofileerde kroonlijst op beschilderde, waarschijnlijk bepleisterde consoles, de grootste bestaande uit een voluut met akanten, rozet, parellijst en schelp, de kleinste uit een voluut met akant. De verdere geveldecoratie omvat van een centrale rozet voorzien paneelwerk aan de hoeken en op de fries, alsook geprofileerde omlijstingen van de getoogde muuropeningen op beschilderde geprofileerde lekdrempels, op de begane grond bovenaan voorzien van akanten, rolwerk en parellijsten, op de tweede bouwlaag van akanten en centrale schelp. Verdiepte deur in een analoge omlijsting met een rijkere decoratie bovenaan, bestaande uit akanten, rolwerk en fruit; bewaard hout- en traliewerk met ranken, rozetten en glas in lood; hardstenen trap met geprofileerde bovenste trede; deurportiek voorzien van zijpanelen met centrale leeuwenkop op cartouche en van een centrale rozet bovenaan. Oostzijpuntgevel met vlechtingen, betralied keldergat en twee rechthoekige vensters met aangepast houtwerk. Recente voorzetgevel achteraan met gewijzigde ordonnantie. Dito aanbouw van één bouwlaag onder plat dak.

Interieur: centrale gang, met links en rechts telkens twee achter elkaar gelegen kamers; links aan straatzijde, plafond met polychroom stukwerk; bewaarde schouwen.

 • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Limburg, Cel Monumenten en Landschappen, dossier nr. 2029.
 • De stad Hamont-Achel. Voorstel tot bescherming van de historische stadskernen van Limburg: "De Loonse steden", onuitgegeven dossier samengesteld door de geschied- en heemkundige kring "De Goede Stede Hamont", Hamont-Achel, 1994, z.pag., inventaris nr. 6, afbn
 • CREEMERS G. & VAN DE SIJPE L., De verdwenen burcht van Hamont. Een bijdrage tot de middeleeuwse geschiedenis van de stad Hamont, (Uitgaven van De Geschied- en Heemkundige Kring "De Goede stede Hamont", 2de r., 2), Hamont-Achel, 1995, p. 8.
 • DEGEEST M., Ontmoeting met Hamont-Achel, ons stadje vandaag, Hamont-Achel, 2001, p. 158-159, afb.
 • VISSERS P., Langs Vlaamse wegen - Hamont-Achel, Brussel-Hamont-Achel-Antwerpen, 1992, p. 11, afb. 2 op p. 10.

Bron     : Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Neerpelt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Pauwels, Dirk
Datum  : 2005


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Huis Van Engelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80047 (Geraadpleegd op 05-12-2020)