Wijkschool van Achel-Statie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Hamont-Achel
Deelgemeente Achel
Straat Berkenstraat
Locatie Berkenstraat 2, Hamont-Achel (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Hamont-Achel (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Hamont-Achel (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Wijkschool van Achel-Statie

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Een van de twee vestigingen van de Gesubsidieerde Vrije Basisschool Achel. Het gehele complex omvat thans, naast bergingen en sanitair, zeven klaslokalen. De eerste twee lokalen, een kleuterklas en een lagere klas, dateren van 1931-32.

In 1947 werd de school ommuurd.

In 1957 werden aan de noordkant twee kleuterklassen bijgebouwd en in 1962 aan de zuidkant een lagere klas onder plat dak.

In 1964 volgden de eetzaal en een lagere klas (uitbouw ten oosten aan straatzijde).

In 1973 werd de eetzaal verlengd, nog een klas aangebouwd en de speelplaats verhard. De speelplaats ten westen van de school wordt thans beschaduwd door enkele naald- en loofbomen. Baksteenbouw onder geknikt schilddak (nok loodrecht op de straat, mechanische pannen) met overstekende houten kroonlijst.

Oorspronkelijk schooltje met dubbelhuisopstand van zeven traveeën en één bouwlaag op gecementeerde, van imitatievoegen en rechthoekig betraliede keldergaten voorziene plint. Betonnen fries. Eertijds was boven de deurtravee een dakkapel onder zadeldakje aangebracht. Rechthoekige muuropeningen op hardstenen lekdrempels onder betonnen lateien. Bovenlicht van deur met houten roedeverdeling. Recente kunststoframen en -deuren. Analoog opgevatte achtergevel.

  • DEGEEST M., Ontmoeting met Hamont-Achel, ons stadje vandaag, Hamont-Achel, 2001,p. 80-81, 187, afb. op p. 187.

Bron: Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Neerpelt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Pauwels, Dirk

Datum tekst: 2005

Relaties

maakt deel uit van Achel

Achel (Hamont-Achel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.