Burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Hamont-Achel
Deelgemeente Achel
Straat Dorpsstraat
Locatie Dorpsstraat 46, Hamont-Achel (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Hamont-Achel (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Hamont-Achel (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig woonhuis van Pieter Jan Brouwers (1831-97), erehoofdinspecteur van het lager onderwijs, medestichter en tevens de eerste secretaris van het Davidsfonds.

Burgerhuis met dubbelhuisopstand; vier traveeën en tweenhalve bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, kunstleien), van 1868, confer hardstenen gevelsteen boven de deur met inscriptie: P.M.[?]P./ H. CLAES/ 1868.

In de Atlas van de Buurtwegen (1845) komt er op deze plek reeds een oudere inplanting voor. Baksteenbouw op gecementeerde plint. Voorgevel gemarkeerd door risaliet in derde travee en hoeklisenen waartussen verbindende baksteenfries. Rechthoekige vensters op kordon vormende hardstenen en beschilderde bakstenen lekdrempels, op de eerste bouwlaag aangepast en van nieuwe hardstenen lateien en omlijsting voorzien, op de tweede en derde bouwlaag onder originele hardstenen lateien. Rechthoekige deur in een vlakke hardstenen omlijsting met geprofileerde druiplijst.

  • DEGEEST M., Ontmoeting met Hamont-Achel, ons stadje vandaag, Hamont-Achel, 2001,p. 180.

Bron: Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Neerpelt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Pauwels, Dirk

Datum tekst: 2005

Relaties

maakt deel uit van Dorpsstraat

Dorpsstraat (Hamont-Achel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.