Kiosk

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Hamont-Achel
Deelgemeente Achel
Straat Michielsplein
Locatie Michielsplein zonder nummer, Hamont-Achel (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Hamont-Achel (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Hamont-Achel (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kiosk

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

Kiosk, beschaduwd door een linde, de in 1919 geplante vrijheidsboom. Aan de voet van deze boom, hardstenen roepsteen, namelijk twee schampstenen van de inrijpoort van de voormalige afspanning Koeckhofs.

De kiosk werd opgetrokken in 1935 naar ontwerp van het architectenbureau Lippens (Hasselt), boven een bewaard gebleven gewelfde kelder van genoemde, begin jaren 1930 afgebroken afspanning, in kern mogelijk uit de 16de eeuw, volgens Degeest (2001) van 1600, volgens mededeling van L. Van de Sijpe eerder uit de tweede helft 17de - 18de eeuw, tevens bekend vanwege het bezoek van keizer Jozef II op 15 juli 1781. Deze afspanning lag op de grote verbindingsweg van Geel naar Roermond.

Achtzijdige betonnen constructie op vierkant deels met imitatiebreuksteen gecementeerd bakstenen basement, bestaande uit acht imitatieboomstammen waartussen borstweringen van imitatietakwerk, onder verspringende padegodevormige bedaking waarboven een lier. Trap ten westen. Inscriptie aan binnenzijde van bedaking: 1860 KEMPENBLOEM 1935, verwijzend naar de 75ste verjaardag van de plaatselijke fanfare, bij welke gelegenheid het gebouw werd opgericht.

De kiosk rust op genoemde kelder, te bereiken via een bakstenen trap: tweebeukige, bepleisterde en beschilderde ruimte, overkluisd door Boheemse kappen tussen rondbogige gordel- en scheibogen, rustend op drie centrale vierkante hardstenen pijlers, onder- en bovenaan afgeschuind. Twee getoogde keldergaten ten oosten en twee rondbogige muuropeningen ten zuiden.

  • CLAASSEN A., Achel in oude prentkaarten, Zaltbommel, 1972, nrs. 6 (i.v.m. de afspanning Koeckhofs), 22.
  • CLAASSEN A., Honderd eeuwen Achel, Achel, 1988., p. 22.
  • CLAASSEN A., red., Rond de oude en nieuwe straatbenamingen te Achel, Achel, 1960, p. 11.
  • DEGEEST M., Ontmoeting met Hamont-Achel, ons stadje vandaag, Hamont-Achel, 2001, p. 168, 170, afb. op p. 169.
  • VISSERS P., Langs Vlaamse wegen - Hamont-Achel, Brussel-Hamont-Achel-Antwerpen, 1992, p. 6, afbn.

Bron: Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Neerpelt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Pauwels, Dirk

Datum tekst: 2005

Relaties

maakt deel uit van Michielsplein

Michielsplein (Hamont-Achel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.