Pastorie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Hamont-Achel
Deelgemeente Achel
Straat Pastoor Bungenerslaan
Locatie Pastoor Bungenerslaan 2, Hamont-Achel (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Hamont-Achel (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Hamont-Achel (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Oorlogsmonument, scholen, klooster, elektriciteitscabine en pastorie

Deze bescherming is geldig sinds 16-01-2004.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige pastorie, korte tijd jeugdtehuis Joy, nu gemeentelijke vergaderruimte. Conciërgewoning op dakverdieping.

Opgetrokken in 1908-09, volgens Degeest (2001) in 1910, naar ontwerp van architecten H. Martens (Stevoort) en V. Lenertz (Leuven), gelijktijdig met de nieuwe parochiekerk. Al op 22 augustus 1905 was een voorlopig ontwerp voorgelegd, dat tweemaal werd gewijzigd. In 1987, restauratie. Op 22 april 1988, openstelling voor socio-culturele doeleinden.

Op de Ferrariskaart (1771-77) en in de Atlas van de Buurtwegen (1845) is een oudere langgestrekte inplanting aangeduid, in laatstgenoemde atlas met ten noorden gelegen losstaand bestanddeel.

Achteraan en ten noorden liggen al dan niet vrij recente aanbouwsels, onder meer het Parochiaal centrum Michielshof, opgetrokken in 1966 en zo genoemd sinds 1994, alsook de in 1993 gebouwde muziekzaal van de in 1860 opgerichte Koninklijke Fanfare Kempenbloei.

Gebouw met dubbelhuisopstand; drie traveeën en twee bouwlagen onder gecombineerde zadeldaken met dakschild achteraan (kunstleien). Eertijds was er links een afgewolfde dakkapel met bolbekroning, confer oude prentkaart, waarop ook een thans verdwenen haag aan straatzijde zichtbaar is. De twee linkertraveeën vormen een breed-, de rechtertravee een diephuis.

Van sierankers voorziene baksteenbouw op breukstenen en gecementeerde plint; gebruik van hardsteen voor keldergat vooraan links, hoekbanden en afzaat van plint en lekdrempels; zandsteen voor aanzetstenen en muurbanden ter hoogte van lekdrempels, tussendorpels en boogruggen; feller rode baksteen voor boogruggen; deels bewaard houtwerk onder meer kroonlijst op modillons en windborden. Getoogde muuropeningen, gekoppeld in de rechtergeveltop. Deur met origineel houtwerk, bewaard ijzerbeslag en bovenlicht met decoratief glas in lood met inscriptie in spiegelbeeld: PAX . INTRANTIBVS; hardstenen bordestrap. Analoge, doch eenvoudiger zijgevels en achtergevel, de linkerzijgevel quasi blind.

Achteraan, twee lagere haakse aanbouwsels onder zadeldaken (kunstleien).

  • Afdeling ROHM Limburg, Cel Monumenten en Landschappen, dossier nr. 2324.
  • CLAASSEN A., Achel in oude prentkaarten, Zaltbommel, 1972, prentkaart nr. 7 en kaft.
  • CLAASSEN A., Achel. Achthonderdvijftig jaren kerk en kerkelijk leven 1139-1989, Achel, 1989, p. 41, 50.
  • DEGEEST M., Ontmoeting met Hamont-Achel, ons stadje vandaag, Hamont-Achel, 2001, p. 46, 94, 173-174, afb. op p. 173.

Bron: Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Neerpelt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Pauwels, Dirk

Datum tekst: 2005

Relaties

maakt deel uit van Pastoor Bungenerslaan

Pastoor Bungenerslaan (Hamont-Achel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.