Langgestrekte hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Hamont-Achel
Deelgemeente Achel
Straat Witteberg
Locatie Witteberg 14, Hamont-Achel (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Hamont-Achel (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Hamont-Achel (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Langgestrekte hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beschrijving

Alleenstaande langgestrekte hoeve met ordonnantie: dwarsschuur-stal-woonhuis met dubbelhuisopstand; heden vijf, eertijds zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen), uit eind 19de - begin 20ste eeuw.

Mogelijk op de Ferrariskaart (1771-77) en zeker in de Atlas van de Buurtwegen (1845) komt op deze plek reeds een oudere langgestrekte hoeve voor.

Verankerde baksteenbouw op gecementeerde plint; vernieuwd houtwerk. Beluikte rechthoekige muuropeningen, grotendeels onder houten lateien. Gedichte staldeur en bewaarde schuurpoort. Blinde linkerzijpuntgevel met kruis in geveltop en eertijds aangebouwde, thans verdwenen varkensstallen.

Rechterzijpuntgevel met twee getoogde venstertjes in geveltop. Achtergevel met deels aangepaste muuropeningen, bewaarde deur van voormalige paardenstal en voormalige koeienstal fungerend als bijkomende woonruimte. Achter de hoeve, ronde bakstenen waterput. Ten westen van het erf, losstaande haakse deels open, deels gesloten karrenschob onder zadeldak (nok loodecht op de straat, vooraan Vlaamse, achteraan mechanische pannen); nok eertijds van stro. Grotendeels versteende vakwerkbouw met bewaarde stijlen; recente planken bekleding.

Bron: Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Neerpelt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Pauwels, Dirk

Datum tekst: 2005

Relaties

maakt deel uit van Witteberg

Witteberg (Hamont-Achel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.