Langgestrekte hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Hamont-Achel
Deelgemeente Achel
Straat Eind
Locatie Eind 68, Hamont-Achel (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Hamont-Achel (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Hamont-Achel (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Langgestrekte hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Wat achterin gelegen, langgestrekte hoeve met ordonnantie: stal-dwarsschuur-stal-woonhuis van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen), in kern teruggaand tot de eerste helft van de 19de eeuw, daar in de Atlas van de Buurtwegen (1845) al aangeduid als een langgestrekt volume met heden verdwenen, losstaand element ten zuiden. Kastanjeboom aan straatzijde.

Verankerde baksteenbouw op gecementeerde plint; deels bewaard houtwerk. Aflijnende overhoekse muizentand. Aangepast woonhuis. Dienstgedeelte met rechthoekige muuropeningen onder gecementeerde lateien; schuurpoort onder houten latei. Linkerzijpuntgevel met vlechtingen en twee rechthoekige uilengaten. Achtergevel met staldeur in houten kozijn.

Achteraan, tweede stal onder doorlopend dakschild en haaks dienstgebouw onder zadeldak (golfplaten) met rechthoekige muuropeningen onder houten lateien.

Verderop ten oosten, gecementeerde ronde waterput en recent losstaand dienstgebouw onder dito bedaking. Ten noorden, aan straatzijde, losstaande open schob onder zadeldak (Vlaamse pannen), niet aangeduid op de tot in 2000 bijgewerkte kadasterkaart; ankerbalkgebint van twee traveeën, met houten en strooien bekleding en aanbouw onder lessenaarsdak (golfplaten).

Bron: Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Neerpelt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Pauwels, Dirk

Datum tekst: 2005

Relaties

maakt deel uit van Eind

Eind (Hamont-Achel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.