erfgoedobject

Dijkwachterswoning

bouwkundig element
ID: 80117   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80117

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Dijkwachterswoning
    Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018

Beschrijving

Aan het Kempisch kanaal gelegen, leegstaande voormalige dijkwachterswoning met dubbelhuisopstand van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nokrichting parallel aan de straat, mechanische pannen), uit eind 19de eeuw - begin 20ste eeuw.

In de Atlas van de Buurtwegen (1845) komt mogelijk op dezelfde plek reeds een oudere langgestrekte inplanting voor. Erf niet toegankelijk. Beschilderde baksteenbouw op hardstenen plint, met grotendeels bewaard houtwerk, onder meer geprofileerde kroonlijst. Beneden eertijds beluikte, getoogde muuropeningen op hardstenen lekdrempels met dito aanzetstenen; dito sluitsteen van deur, met beschilderde inscriptie: D[?]SI. Met plaatwerk beklede achter- en zijgevels met rechthoekige (?) en getoogde muuropeningen. Achtergevel met rechts haakse aanbouw onder zadeldak (mechanische pannen).

Achteraan ten westen, ronde gecementeerde waterput en parallel losstaand dienstgebouwtje onder dito dak, met onder meer een beluikt rechthoekig venster.

  • GEERTS F. e.a., Door het zand getekend. Bijdragen over landschap en verleden van de Kempense grensgemeente Lommel, uitgegeven naar aanleiding van de millenniumviering in 1990, Lommel, 1990, p. 451.
  • INDEKEU B., Een halve eeuw ten dienste van de Belgische waterwegen en dijken: Ulrich Kümmer (1792-1862), ingenieur van bruggen en wegen, in Monumenten en Landschappen 23, 3, 2004, afbeelding op p. 16.

Bron     : Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Neerpelt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Pauwels, Dirk
Datum  : 2005


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Dijkwachterswoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80117 (Geraadpleegd op 20-01-2021)