erfgoedobject

Burgerhuis

bouwkundig element
ID
80126
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80126

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Rij- en burgerhuis met dubbelhuisopstand van drie traveeën en twee bouwlagen onder gecombineerde zadeldaken (mechanische pannen), daterend van het begin van de 20ste eeuw.

In 1688, brandstichting van het oorspronkelijke huis door Franse legerbenden. In 1689, heropbouw. Later, herbergfunctie.

In 1904 stond er een hoeve met strodak, in de Atlas van de Buurtwegen (1845) aangeduid als een langgestrekt pand met een losstaand dito element aan de Vreyshorring. Kort daarop, bouw van een tweewoonst in spiegelbeeld, waarvan heden enkel de westzijde overblijft.

Baksteenbouw op hardstenen plint met bossage en drie rechthoekige keldervensters met vernieuwd houtwerk; gebruik van gele baksteen voor deels doorlopende boogruggen en bij waterlijst tussen beide bouwlagen; zandsteen voor aanzetstenen en geprofileerde versieringen in de vorm van sokkeltjes in de geveltop; hardsteen voor doorlopende lekdrempels en steektrap; bewaard houtwerk, onder meer geprofileerde kroonlijst op consoles. De twee linkertraveeën vormen een breed-, de derde een vooruitspringend diephuis met klokgevelvormig spaarveld en puntgevelvormige bekroning met schouderstukken en latere deklijst. Rondbogige en korfboogvormige muuropeningen met onder- en bovenaan gekleurd glas in sierlijke houten roedeverdeling. In de middentravee: rondbogige deurportiek met deels aangepaste steektrap, waarboven balkon met deurvenster en opengewerkte borstwering.

  • GEERTS F. e.a.,Door het zand getekend. Bijdragen over landschap en verleden van de Kempense grensgemeente Lommel, uitgegeven naar aanleiding van de millenniumviering in 1990, Lommel, 1990, p. 372-376, afbeeldingen.
  • KNAEPEN R. & SMEULDERS F.V. (red.), Zo was... Lommel, Antwerpen, 1973, prentkaart op p. 11.

Bron     : Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Neerpelt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Pauwels, Dirk
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80126 (Geraadpleegd op )