erfgoedobject

Klooster en schoolgebouw

bouwkundig element
ID: 80159   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80159

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig klooster en scholen van de Zusters van Sint-Jozef, thans basisschool zogenaamd De Speling en Sint-Jozefscollege. Ook het voormalige klooster herbergt thans klaslokalen.

In het klooster waren tijdens de Eerste Wereldoorlog Duitsers ingekwartierd. Langgestrekt gebouw van in totaal achttien traveeën, waarvan de elf linkse van één bouwlaag en de zeven rechtse van twee bouwlagen, onder verspringende zadeldaken (mechanische pannen), van 1905, zie hardstenen gedenksteen naast deur van diephuis, met inscriptie: GOUDEN JUBILEUM/ E.E. Z.Z. HEILIGE JOZEF/ 1905-1955/ 12 MEI 1955. Eerste travee later aangebouwd, zie bouwnaad.

In 1911, bouw van de bewaarschoolklassen (nu kleuterschool). In 1933, uitbreiding van de lagere school met twee klaslokalen, die in 1934 werden verhoogd met een tweede bouwlaag. Nog later, uitbouw van het middelbaar onderwijs: de Vakhuishoudschool Onze-Lieve-Vrouw (1938), de Technische Middelbare Meisjesschool (1949), de Humaniora Onze-Lieve-Vrouw (1961), gemengd onderwijs vanaf 1979 en fusie in 1991 met het Lommelse Sint-Pieterscollege.

Aan straatzijde, taxushaagje en later laag bakstenen muurtje voorzien van pijlers met hardstenen afwerking, waarschijnlijk uit de jaren 1950. Baksteenbouw op gecementeerde plint, gemarkeerd door dito muurbanden; houtwerk vervangen door kunststof; recente houten daklijst. Gedeelte van één bouwlaag afgelijnd met een overhoekse muizentand, gedeelte van twee bouwlagen gemarkeerd door vooruitspringend diephuis in vierde en vijfde traveeën, samen met de zesde en zevende travee voorzien van ritmerende (hoek)lisenen en verbindende getrapte baksteenfries. Getoogde muuropeningen op hardstenen lekdrempels, met gecementeerde sluit- en aanzetstenen; het diephuis met twee rondboogvenstertjes in geveltop, op gecementeerde lekdrempels, waarboven rondbogig reliëf van veelkleurige tegels met voorstelling van Sint-Jozef met Kind, in een gecementeerde omlijsting met bekronend dito kruis.

Ten oosten aansluitend later gebouw, deel uitmakend van het college, van drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (nok evenwijdig met de straat, kunstleien), uit de eerste helft van de 20ste eeuw, waarschijnlijk de uitbreiding van 1933-34. Rode baksteenbouw op gecementeerde plint, gemarkeerd door een overhoekse muizentand tussen beide bouwlagen, waarboven een geprofileerde gecementeerde puilijst; vernieuwde kroonlijst. Rechthoekige vensters met gecementeerde lekdrempels en lateien.

Verderop ten oosten, later schoolgebouw, waarschijnlijk van circa 1955, met vooraan een witbeschilderd gipsen (?) beeld met voorstelling van engelbewaarder en kind, met inscriptie op hardstenen gedenksteen op sokkel: H. ENGELBEWAARDER/ WAAK OVER ONS/ JUBILEUMAANDENKEN/ 12-5-1955/ PERSONEEL EN LEERLINGEN/ [...] ZUSTERSSCHOOL.

Achteraan, achter de speelplaatsen, andere, eveneens latere schoolgebouwen.

  • INDEKEU B. & GEERTS F., Hoelang zal de tol nog draaien? Mijmerend wandelen langs een 150-tal Lommelse ansichten uit het begin van deze eeuw, Publicaties van de vzw Museum Kempenland te Lommel 3, Lommel, 1987, p. 32, prentkaart nummer 59.
  • LEYSEN V. & INDEKEU B., Van teutendorp tot bruisende stad. Lommel in de voorbije twee eeuwen (1800-2000), Publicaties van de vzw Museum Kempenland te Lommel 18, Lommel, 2001, p. 226-228, 236, afbeeldingen.
  • KNAEPEN R. & SMEULDERS F.V. red., Zo was... Lommel, Antwerpen, 1973, prentkaart op p. 19.
  • THIJS C. & VAN STEEN C., Lommel. Proeve van een geschiedenis onzer gemeente, Lommel, 1941, p. 41.
  • VANDUFFEL F., Industrialisatie en verandering: Lommel tussen 1890 en 1914, Maaslandse mongrafiën 37, Assen, 1983, p. 163, afbeelding 38 (prentkaart) op p. 165.

Bron     : Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Neerpelt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Pauwels, Dirk
Datum  : 2005


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Klooster en schoolgebouw [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80159 (Geraadpleegd op 07-08-2020)