erfgoedobject

Hoeve Corens

bouwkundig element
ID
80163
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80163

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Corens
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is aangeduid als beschermd monument Hoeve Corens
    Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Wat achterin gelegen hoeve Corens. In 1993 aangekocht door het Lommelse stadsbestuur. Geplande, maar thans nog niet uitgevoerde restauratie en inrichting tot natuur-educatief centrum in verband met de geschiedenis van de landbouwkolonie, naar ontwerp van architectenbureau J.P. Kemps BVBA (Lommel).

Aan straatzijde zullen drie kastanjebomen worden aangeplant en achter de hoeve zal een moestuin en een parking worden aangelegd. Het later westelijk aanbouwsel zal worden afgebroken.

Heden leeg- en alleenstaande langgestrekte hoeve, met huidige ordonnantie: dwarsschuur-koeienstal-woonhuis met enkelhuisopstand; thans zeven traveeën en anderhalve bouwlaag onder mank zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen), van 1850-51. Het dienstgedeelte ten oosten is nadien naar Kempische gewoonte aangepast, door de koeienstal naast het woonhuis aan te brengen.

De boogvormige aanzet van de oorspronkelijke poort is nog merkbaar links van het linker woonhuisvenster. Bij het woongedeelte witgekalkte baksteenbouw; bewaard houtwerk. Aflijnende getrapte baksteenfries. Beneden beluikte, rechthoekige muuropeningen op bakstenen, op de eerste bouwlaag gecementeerde lekdrempels. Staldeur onder houten latei, met twee flankerende stalvenstertjes. Schuurpoort onder betonnen latei. Blinde oostelijke zijpuntgevel met aanbouwsel van betonplaten onder lessenaarsdak (golfplaten).

Ten westen, later (confer bouwnaad) aanbouwsel onder dito bedaking, namelijk opkamer en slaapkamer. Achteraan, latere aanbouw onder doorlopend dakschild, namelijk stal, wasplaats en keuken. Interieur van woonhuis volgens hogerop beschreven plattegrond; behouden binnendeuren en een paar schouwen. Op de verdieping bevinden zich twee kamertjes boven de woon- en slaapkamer, alsook een hooizolder boven de koeienstal.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Limburg, Cel Monumenten en Landschappen, dossier nummer 2097.
  • INDEKEU B., Een halve eeuw ten dienste van de Belgische waterwegen en dijken: Ulrich Kümmer (1792-1862), ingenieur van bruggen en wegen, Monumenten en Landschappen 23, 3, 2004, afbeelding op p. 24).
  • LEYSEN V. & INDEKEU B., Van teutendorp tot bruisende stad. Lommel in de voorbije twee euwen (1800-2000), Publicaties van de vzw Museum Kempenland te Lommel 18, Lommel, 2001, p. 160, afbeelding.

Bron: PAUWELS D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Neerpelt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19n2, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Pauwels, Dirk
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hoeve Corens [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80163 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.