Parochiekerk Sint-Antonius van Padua

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Lommel
Deelgemeente Lommel
Straat Luikersteenweg
Locatie Luikersteenweg 237, Lommel (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lommel (adrescontroles: 12-06-2007 - 12-06-2007).
  • Inventarisatie Lommel (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Antonius van Padua

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Typologieparochiekerken
Dateringinterbellum
Betrokken personen

Beschrijving

Oost-westgeoriënteerd bedehuis van 1938, naar ontwerp van architect A. Van Bakel (Lommel). Baksteenbouw met markerend en ritmerend gebruik van donkerder baksteen, op gecementeerde plint, onder verspringende zadeldaken (kunstleien) met vierkant oostelijk dakruitertje onder tentdak met bekronend metalen kruis; vernieuwde overkragende kroonlijsten.

Algemene opvatting en vormgeving passend in de kerkarchitectuur van het interbellum: omzetten van traditionele elementen met enige gotische inslag in een vernieuwde context met gebruik van eigentijdse materialen.

De plattegrond beschrijft een narthex, een breder schip van vijf traveeën met rechthoekige aanbouw voor biechtstoel in de vierde travee ten zuiden, een inspringend koor van één rechte travee met vlakke sluiting, voorzien van ten dele latere rechthoekige aanbouwsels, onder meer de sacristie ten zuiden.

Lagere narthex met rechthoekig portaal, waarboven spitsboogvenster met metalen roedeverdeling en bekronend witbeschilderd Sint-Antoniusbeeld in de puntgeveltop; zijgevels met telkens één rechthoekig venster; bewaard houtwerk. Voorgevel van het schip met kruis van donkerder baksteen in de geveltop. Zijgevels met analoge spitsboogvensters. Lager koor met gedicht spitsboogvenster in de sluiting. Lagere aanbouwsels ten westen onder vlakke bedaking.

Interieur: bepleisterde en witbeschilderde zaalkerk met overkluizing door middel van een met hout bekleed, spits tongewelf op dito gordelbogen. Koor en orgeltribune met analoge overkluizing.

Mobilair

Spitsbogige bepleisterde en beschilderde zijaltaren van Onze-Lieve-Vrouw ten zuiden en van Sint-Antonius ten noorden met respectievelijke heiligenbeelden; één eiken biechtstoel; glasramen met centrale kruisen van gekleurd glas.

  • GEUKENS B., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Limburg. Kanton Neerpelt, Brussel-Sint-Truiden, 1977, p. 28.
  • HAGEN J., MAES M. & INDEKEU B., Lommel-Barrier en -Kolonie in de vorige eeuw. Twee door de overheid gestimuleerde landbouwontginningen, Publicaties van de vzw Museum Kempenland te Lommel 17, Lommel, 1997, p. 141.
  • LEYSEN V. & INDEKEU B., Van teutendorp tot bruisende stad. Lommel in de voorbije twee eeuwen (1800-2000), Publicaties van de vzw Museum Kempenland te Lommel 18, Lommel, p. 191.
  • MICHIELS G., Kerbedienaars van de sedert 1852 ontstane parochies te Lommel, Limburg 55, 1976, p. 112, 122.
  • THIJS C. & VAN STEEN C., Lommel, Proeve van een geschiedenis onzer gemeente, Lommel, 1941, p. 42.

Bron: Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Neerpelt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Pauwels, Dirk

Datum tekst: 2005

Relaties

maakt deel uit van Luikersteenweg

Luikersteenweg (Lommel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.