erfgoedobject

Drie gekoppelde woningen

bouwkundig element
ID
80187
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80187
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Drie gekoppelde woningen, waarschijnlijk boerenarbeidershuizen, met ordonnantie: voormalig dubbelhuis-stal-dwarsschuur-stal-dubbelhuis-stal-enkelhuis; in totaal dertien traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat, kunstleien), van circa 1900, in 2000-01 afgebroken voor zandwinning.

Verankerde baksteenbouw op beschilderde, al dan niet gecementeerde plint; gebruik van gesinterde baksteen voor deels beschilderde muurbanden, veelal ter hoogte van lekdrempels, tussendorpels en boogruggen, alsook voor aanzet- en sluitstenen; bewaard houtwerk. Getoogde muuropeningen op beschilderde gecementeerde lekdrempels; deur van nummer 5 tot venster aangepast. Staldeuren onder houten lateien, bij numemr 7 met bekronend luik. Zuidelijke zijpuntgevel met gedichte getoogde muuropening en rondboogvenster in geveltop. Noordelijke zijpuntgevel met twee rechthoekige vensters in geveltop en recente aanbouw onder lessenaarsdak (golfplaten).


Bron     : Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Neerpelt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Pauwels, Dirk
Datum  : 2005


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Drie gekoppelde woningen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80187 (Geraadpleegd op 15-04-2021)