erfgoedobject

Parochiekerk Heilig Sacrament

bouwkundig element
ID
80189
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80189

Juridische gevolgen

Beschrijving

Georiënteerde zaalkerk, gebouwd in 1938-39 naar ontwerp van architect Huybrechts (Brussel); eerstesteenlegging door de deken van Hamont op 3 oktober 1938, feestdag van de Heilige Theresia, die tot patrones van de kerk werd aangesteld; op 25 november 1939, inzegening door Monseigneur Kerkhofs, bisschop van Luik. Oorspronkelijk kloosterkerk van de paters van het Heilig Sacrament, in 2000 definitief overgedragen aan de parochie.

Aan straatzijde, origineel bakstenen muurtje tussen rechthoekige pijlers ter afsluiting van voortuintje met witbeschilderd Heilig Hartbeeld op getrapte bakstenen sokkel.

De plattegrond beschrijft een aangebouwde vierkante zuidwesttoren, een narthex, een breder schip van vier traveeën en een tweemaal inspringend koor van één travee met vlakke sluiting, voorzien van een rechthoekig noordelijk aanbouwsel.

Baksteenbouw met gebruik van deels beschilderd beton voor portaal, overkragende kroonlijsten, lekdrempels, lateien, stijlen en tussendorpel van rechthoekig noordgericht koorvenster, twee kruisen in puntgevels van schip en koorsluiting, alsook afwerking van toren. Grotendeels vernieuwd schrijnwerk. Algemeen concept en vormgeving passend in de kerkarchitectuur van het interbellum, waarbij traditionele elementen als spitsbogen in een nieuwe context worden geplaatst en de overheersende baksteenbouw wordt gecombineerd met het moderne beton voor structurele onderdelen; zekere analogie met de kerk van Sint-Antonius van Padua van 1938 (zie Luikersteenweg).

Zuidwesttoren met in het midden verspringende gevels onder ingesnoerd tentdak (kunstleien) met bekronend kruis; twee smalle rechthoekige benedenvensters; aan elke zijde, centraal smal rechthoekig spaarveld en galmgat bovenaan.

Narthex, schip en koor onder verspringende zadeldaken (kunstleien). Narthex met spitsboogportaal, voorzien van bakstenen trap met latere ijzeren leuning. Zijgevels van schip met ritmerende, van een gecementeerde afwerking voorziene, versneden steunberen op driezijdige sokkels, waartussen brede rechthoekige vensters. Koor met latere noordelijke aanbouw, confer rodere baksteen, onder plat dak.

Bepleisterd en witbeschilderd interieur, op typische wijze overkluisd door middel van een spits tongewelf van baksteen op betonnen gordelbogen, inmiddels aangepast door middel van een kunstplaten vlakke zoldering. In jaren 1970, bouw van bakstenen muur ter hoogte van de spitsbogige triomfboog, waardoor het interieur werd ingekort en een sacristie en bijkomend zaaltje in het koor werden gecreerd. De voormalige sacristie bevond zich eertijds in een gang die kerk met klooster verbond.

Mobilair

Meer naar hte westen verplaatst marmeren altaar; orgel van 1973 door L. Verschueren (Heythuysen, Nederland); gipsen kruisweg (circa 1940); heden aan het oog onttrokken glasraam in koor door Joris Declercq (circa 1950); in koor: verdwenen of ondergeschilderde figuratieve muurschilderingen met engelen en engelenkopjes door dezelfde kunstenaar, naar mededeling pastoor; dito schilderingen met Christusfiguur op de westwand.

  • DE DIJN C.G., red., Het orgelbezit in de provincie Limburg, Kunst en oudheden in Limburg 16, Sint-Truiden, 1976, p. 134.
  • GEUKENS B., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Limburg. Kanton Neerpelt, Brussel-Sint-Truiden, 1977, p. 27.
  • LEYSEN V. & INDEKEU B., Van teutendorp tot bruisende stad. Lommel in de voorbije twee eeuwen (1800-2000), Publicaties van de vzw Museum Kempenland te Lommel 18, Lommel, 2001, p. 192, afbeelding.
  • MICHIELS G., Kerbedienaars van de sedert 1852 ontstane parochies te Lommel, Limburg 55, 1976, p. 121.
  • THIJS C. & VAN STEEN C., Lommel, Proeve van een geschiedenis onzer gemeente, Lommel, 1941, p. 45, pentekening op p. 44.

Bron     : Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Neerpelt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Pauwels, Dirk
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Parochiekerk Heilig Sacrament [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80189 (Geraadpleegd op )