erfgoedobject

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes

bouwkundig element
ID: 80196   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80196

Juridische gevolgen

Beschrijving

Georiënteerde zaalkerk van witbeschilderde baksteen, gebouwd in 1953, volgens G. Delbeke (2000) in 1955, naar ontwerp van architect F. Theuwissen (Lommel). Volgens V. Leysen (2001) zou de toren later zijn aangebouwd, naar ontwerp van dezelfde architect. Vervangt een vroeger bedehuis van drie traveeën met driezijdig afgesloten koor en rondboogvensters, hersteld in 1865 naar ontwerp van provinciaal onderarchitect Herman Jaminé (1826-85) uit Hasselt (ontwerp van 1864), in 1869-72 voorzien van een voorgebouwde neoromaanse toren (ontwerp van 1866), een doopkapel en een trapplaats door dezelfde architect.

De plattegrond beschrijft een aangebouwde vierkante noordwestelijke toren, een narthex, een breder schip van vijf traveeën met in de vierde travee twee aanbouwsels voor biechtstoelen, een inspringend koor van één rechte travee met vlakke sluiting, geflankeerd door twee rechthoekige aanbouwsels, de sacristie en een bergruimte.

Omzetting van traditionele elementen in een vernieuwde context, hier qua volumewerking aanleunend bij voorbeelden uit het interbellum met achterwege laten van de gotische connotatie in de vormgeving van de muuropeningen.

Toren van vijf geledingen, bovenaan afgelijnd met een geprofileerde daklijst, onder overstekend tentdak (kunstleien) met bekronend metalen kruis. Vier eerste geledingen met kleine rechthoekige lichtgleuven op afgeschuinde lekdrempels. Bovenste geleding met aan elke zijde drie tussen kordon vormende druiplijsten gevatte galmgaten.

Lagere, inspringende narthex, schip en dito koor onder zadeldaken (kunstleien) tussen aandaken met getrapte schouderstukken, gecementeerde deklijsten en dito bekronende kruisen; het schip met vier dakkapelletjes onder zadeldakjes. Rechthoekig portaal in een getrapte omlijsting op hardstenen neuten, waarboven vijf klimmende, van dito lekdrempels voorziene, rechthoekige lichtgleuven in de puntgeveltop. Zijgevels geritmeerd door lisenen, waartussen telkens drie smalle rechthoekige vensters op dito lekdrempels. Koorsluiting met oculus. Van analoge muuropeningen voorziene sacristie en bergruimte onder plat dak, evenals de aanbouwsels van de vierde travee.

Interieur met typische overkluizing door middel van een bepleisterd en witbeschilderd spits tongewelf, met gordelbogen rustend op bakstenen pilasters met geprofileerde hardstenen imposten. Spitsbogige triomfboog met hardstenen sluit- en aanzetstenen. Analoge overkluizing van koor en orgeltribune. Eerste bouwlaag van toren, fungerend als doopkapel, met vlakke zoldering.

Mobilair

Geschilderde kruisweg; twee eiken biechtstoelen; figuratieve glasramen met onder andere kelk, sleutels, brood, vissen en letter Ω.

  • Archief Afdeling Monumenten en Landschappen - Brussel, plannenfonds Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, provincie Limburg, Lommel, Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw.
  • DELBEKE G., Toeren tussen torens. "Naar en rond de abdij van Achel". Zondag 7 mei 2000, Brussel, 2000, p. 6.
  • GEUKENS B., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Limburg. Kanton Neerpelt, Brussel-Sint-Truiden, 1977, p. 27-28.
  • LEYSEN V. & INDEKEU B., Van teutendorp tot bruisende stad. Lommel in de voorbije twee eeuwen (1800-2000), Publicaties van de vzw Museum Kempenland te Lommel 18, Lommel, 2001, p. 192, afbeelding.
  • MEUL V. & JAMINÉ W., Van waterstaatskerk tot mijncité. Een historie van het bouwen in Limburg door drie generaties provinciale bouwmeester Jaminé (1832-1921), Cultureel erfgoed in Limburg 2, Hasselt, 1999, p. 229.
  • MICHIELS G., Kerkbedienaars van de sedert 1852 ontstane parochies te Lommel, Limburg 55, 1976, p. 123.

Bron     : Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Neerpelt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Pauwels, Dirk
Datum  : 2005


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80196 (Geraadpleegd op 15-08-2020)