erfgoedobject

Sluiswachterswoning

bouwkundig element
ID: 80198   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80198

Juridische gevolgen

Beschrijving

Alleenstaand sluiswachtershuis met dubbelhuisopstand; drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen), volgens het beschermingsdossier van circa 1930, volgens B. Indekeu (2004) van 1845; mogelijk hergebruikte of recentere jaartalankers: 1845. Niet aangeduid in de Atlas van de Buurtwegen (1845).

Baksteenbouw op gecementeerde plint met imitatievoegen, versieringen in de vorm van een Sint-Andrieskruis en in totaal drie getoogde keldervensters; deels bewaard houtwerk. Beluikte getoogde muuropeningen op hardstenen lekdrempels in bakstenen omlijstingen, de deur tevens in geprofileerde hardstenen omlijsting, met hardstenen trap. Eenvoudiger zijpuntgevels, de oostelijke met later aanbouwseltje, zie bouwnaad en lichtere baksteenkleur, onder lessenaarsdak (mechanische pannen), de westelijke met kunstleien bekleding en eveneens latere aanbouw, zie idem dito, onder lessenaarsdak (golfplaten), laatst genoemde met rechthoekige muuropeningen onder ijzeren I-balken. Met kunstleien beklede achtergevel, met recente aanbouw in plaats van een vroeger parallel dienstgebouw onder zadeldak, zie oude prentkaart. Ten zuiden, parallel losstaand dienstgebouw onder zadeldak (mechanische pannen), met twee deuren onder houten lateien en recent westelijk aanbouwseltje.

Ten westen, achter enkele oude eiken aan straatzijde gelegen, parallel losstaand dienstgebouw van negen traveeën en één bouwlaag onder dito bedaking, uit de 20ste eeuw. Baksteenbouw op gecementeerde plint, met ritmerende lisenen en verbindende geprofileerde baksteenfries. Betraliede getoogde muuropeningen op bakstenen lekdrempels; poort in vijfde travee. Zijpuntgevels met telkens één rechthoekige poort onder ijzeren I-balk. Achtergevel analoog aan voorzijde.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Antwerpen, Cel Monumenten en Landschappen, dossier 2179.
  • GEERTS F. e.a., Door het zand getekend. Bijdragen over landschap en verleden van de Kempsense grensgemeente Lommel. Uitgegeven naar aanleiding van de milleniumviering in 1990, Lommel, 1990, p. 451.
  • INDEKEU B., Een halve eeuw ten dienste van de Belgische waterwegen en dijken: Ulrich Kümmer (1792-1862), ingenieur van bruggen en wegen, Monumenten en Landschappen 23, 3, 2004, p. 4, 16, 18.
  • INDEKEU B. & GEERTS F., Hoelang zal de tol nog draaien? Mijmerend wandelen langs een 150-tal Lommelse ansichten uit het begin van deze eeuw, Publikaties van de vzw Museum Kempenland te Lommel 4, Lommel, 1989, p. 64, prentkaart 126.
  • KNAEPEN R. & SMEULDERS F.V. (red.), Zo was... Lommel, Antwerpen, 1973, p. 70.

Bron     : Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Neerpelt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Pauwels, Dirk
Datum  : 2005


Relaties

  • Is deel van
    Kanaal Bocholt-Herentals met sluizen

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Sluiswachterswoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80198 (Geraadpleegd op 04-08-2020)