Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Maagd der Armen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Lommel
Deelgemeente Lommel
Straat Torenstraat
Locatie Torenstraat zonder nummer, Lommel (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Lommel (adrescontroles: 12-06-2007 - 12-06-2007).
  • Inventarisatie Lommel (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Maagd der Armen

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Typologieparochiekerken
Dateringna WO II
Betrokken personen

Beschrijving

Pal aan de straat gelegen zuid-noordgeoriënteerd bedehuis van grotendeels witbeschilderde baksteen, deels met houten kroonlijsten, gebouwd naar ontwerp van architect F. Theuwissen (Lommel) in 1954-55. Volgens V. Leysen (2001) zou de toren later zijn aangebouwd. Grosso modo aansluitend bij de "gestileerde" kerkenbouw van toen, confer parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes aan de Slinkerstraat.

De plattegrond beschrijft een grotendeels aan- en deels ingebouwde vierkante zuidoostelijke toren, een schip van zeven traveeën met twee rechthoekige oostportalen in eerste en vijfde travee, alsook twee rechthoekige westelijke aanbouwsels voor biechtstoelen in tweede en vijfde travee, een inspringend koor van één rechte travee met vlakke sluiting, geflankeerd door twee rechthoekige aanbouwsels, ten oosten de sacristie, ten westen een bergruimte.

Zuidoostelijke toren van vijf geledingen, onder overkragend tentdak (kunstleien) met bekronend metalen kruis. Op de vier eerste geledingen, in smalle rechthoekige spaarvelden ingeschreven, rechthoekige lichtgleuven op afgeschuinde lekdrempels; aan elke zijde van de bovenste geleding, twee galmgaten. Schip onder zadeldak (kunstleien) met één oostelijke dakkapel onder vlakke bedaking.

Van getrapte schouderstukken voorziene voor- en achtergevel, eerstgenoemde gemarkeerd door vijfzijdige en smalle rechthoekige spaarvelden met ingeschreven analoge vensters, alsook door één kruisvormig spaarveld in geveltop. Zijgevels geritmeerd door versneden steunberen, waartussen telkens drie gelijkaardige vensters.

Twee oostportalen onder plat dak, met rechthoekige deuren. Lager koor onder dito zadeldak, met brede rechthoekige vensters en één achthoekig in de sluiting. Sacristie en bergruimte onder plat dak. Interieur: doopkapel op benedenverdieping van toren; bepleisterde en witbeschilderde zaalkerk met vijfzijdig geknikt houten plafond, uitlopendend op lisenen. Korfboogvormige triomfboog.

Mobilair

Indien anders vermeld van circa 1955, jaar van beëindiging van de kerk. Witbeschilderd metalen kruisbeeld door F. Brans (Lommel); twee neogotische eiken staanders met geschilderde vera icoon en Onze-Lieve-Vrouw op koper, afkomstig van de Sint-Pieters-Bandenkerk van Lommel (eind 19de - eerste helft 20ste eeuw); hoofdaltaar van nero antico of grand antique; twee houten biechtstoelen; beschilderde gecementeerde (?) doopvont; orgel van 1884 door A. Clerinx (St.-Truiden), in 1965 hersteld en omgebouwd door B. Pels-D'Hondt (Herselt), voorzien van een neogotische gepolychromeerde dennenhouten orgelkast, afkomstig van het klooster van de Soeurs de la Visitation in Luik en in 1965 door B. Pels naar hier overgebracht; decoratieve geel-witte en blauw-roze glasramen; een paar figuratieve met onder meer sleutels, kelk en Ω ; kruisweg van gips in houten omlijstingen.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening Huisvesting en Monumentenzorg Limburg, Cel Monumenten en Landschappen, dossier nummer 2406 (in verband met het Clerinx-orgel).
  • DE DIJN C.G., red., Het orgelbezit in de provincie Limburg, in: Kunst en oudheden in Limburg 16, Sint-Truiden, 1976, p. 131.
  • GEUKENS B., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie Limburg, Kanton Neerpelt, Brussel, 1977, p. 27.
  • LEMMENS M., Arnold Clerinx (1816-1898), een ambachtelijk orgelmaker met grote persoonlijkheid, Sint-Truiden ingekaderd 1830-1914, (tentoonstellingscatalogus), Sint-Truiden, 1998, p. 199, 205.
  • LEMMENS M., Het Limburgse orgellandschap, Cultureel Erfgoed in Limburg 1, Borgloon, 1996, p. 53, 55.
  • LEYSEN V. & INDEKEU B., Van teutendorp tot bruisende stad. Lommel in de voorbije twee eeuwen (1800-2000), Publicaties van de vzw Museum Kempenland te Lommel 18, Lommel, 2001, p. 192.
  • MICHIELS G., Kerkbedienaars van de sedert 1852 ontstane parochies te Lommel, Limburg 55, 1976, p. 122.

Bron: Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Neerpelt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Pauwels, Dirk

Datum tekst: 2005

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Torenstraat

Torenstraat (Lommel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.