erfgoedobject

Gemeentehuis van Neerpelt

bouwkundig element
ID
80266
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80266

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gemeentehuis met voormalige post, belastingkantoor en kapelanie. Nu tevens politie- en VVV-kantoor. Opgetrokken in 1898, in eclectische stijl met neo-Vlaamse-renaissance-inslag, naar ontwerp van Sneppe, conducteur van Bruggen en Wegen. In de rechtervleugel kwam het nieuwe postkantoor, in de linkervleugel de kapelanie. De kelder herbergde de gevangenis "den amigo", nog in gebruik tot circa 1970. In 1909 kreeg het vredegerecht uit Achel onderdak in het gemeentehuis, tot het enkele jaren geleden verhuisde naar een nieuw gebouw in de Fabrieksstraat. Tijdens de Eerste Wereldoorlog, schade, waarop kachels, vloerbekleding en meubilair werden vervangen. Dak, deuren, vensters en zitbanken dienden hersteld. Wanneer in 1927 de gemeenteraad de gemeente toewijdde aan het Heilig Hart, kwam een gedenkplaat tegen de voorgevel met Christusfiguur en volgende inscriptie: DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 23-3-1927/ ERKENT MET EENPARIGE STEMMEN/ KRISTUS KONINGSCHAP/ BETUIGT HEM EER EN HULDE. In 1930, aanbouw van een lokaal ter vergroting van het postkantoor, naar ontwerp van architect K. Gessler (Maaseik). In 1934, dubbele aanbouw van de kapelanie, ter vervanging van de voormalige bouwvallig geworden achterbouw. Een bominslag in september 1944 resulteerde in de verdwijning van het glas-in-lood en het herstel van deuren en vensters. In 1954-55, renovatie van het postkantoor en uitbreiding van de achterbouw, naar ontwerp van architect E. Quirynen. In 1983-85, weer renovatie en optrekken van een nieuwe achterbouw, naar ontwerp van architect R. Tachelet (Brussel); aanpassing van het interieur. In 1987, aanleg van nieuwe stoepen.

Alleenstaand gebouw met van links naar rechts driemaal dubbelhuisopstand; tien traveeën en twee bouwlagen onder verspringende zadeldaken (nokrichting evenwijdig aan de straat, kunstleien) tussen trapgevelvormige aandaken met markerende schouwen en overhoekse elementen; acht dakkapellen en één dakvenster in de rechter travee, onder zadeldakjes met van een overhoeks topstuk voorziene trapgevelvormige bekroning of afgewolfd met bolbekroning.

Baksteenbouw met afwerking van hardsteen voor van afzaat en twee centrale getoogde keldervensters voorziene plint, lekdrempels en dubbele steektrap; kunstzandsteen voor opengewerkte balustrade van bordes, muurbanden ter hoogte van lekdrempels, tussendorpels en lateien, deur- en vensteromlijstingen, vensterstijlen, tussendorpels, hoekblokken, diamantkopsluitstenen, geprofileerde daklijst op consoles en steigergaten; houten kroonlijst. Sierankers van verschillende vorm, waaronder S-vormige; jaartalankers 1898 boven de centrale portiek. Licht vooruitspringend, hoger en iets rijker versierd centraal gedeelte van drie traveeën op verhoogde begane grond, gemarkeerd door een bakstenen rondboogfries en vooral door een centrale voorstaande vierkante toren van drie geledingen, de hoogste uitspringend, onder klokvormige torenhelm met vier dakkapellen, waarop bol, en achtzijdige dakruiter onder ingesnoerde naaldspits met bol en smeedijzeren bekroning. Rechthoekige kruisvensters en deuren, waarboven ontlastingsbogen, bij de lagere zijvleugels in getoogde spaarvelden; vernieuwd houtwerk. Portiek met drie korfboogvormige muuropeningen. Eenvoudiger zijgevels en achtergevel met getoogde en rechthoekige muuropeningen. Achterbouw van 1983-85.

  • BILSEN A., Honderd jaar gemeentehuis van Neerpelt, Neerpelt, 1998, met afbn. en plattegronden.
  • BILSEN A., Honderd jaar Neerpelt. Fotokroniek van een dorp in de 20ste eeuw, Neerpelt, 2000, oude foto's en prentbriefkaarten op p. 11, 12, 14-15, 32, 76, 77.
  • BILSEN A. & KUPPENS Th., De Grote Heide... Neerpelts gehucht tussen kanaal en grens, Neerpelt, 1998, p. 36.
  • DELBEKE G., Toeren tussen torens. "Naar en rond de abdij van Achel". Zondag 7 mei 2000, Brussel, 2000, p. 8, 9, afb. op p. 9.
  • STEVENS J. & CUYVERS M., Neerpelt vroeger jaren, Neerpelt, 1986, oude prentbriefkaarten op p. 6, 29, 63, 67.

Bron     : Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Neerpelt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Pauwels, Dirk
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gemeentehuis van Neerpelt [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80266 (Geraadpleegd op )