erfgoedobject

Truyenshoeve

bouwkundig element
ID
80297
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80297
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Volgens de literatuur opgericht in 1860 en afgebrand in 1922, waarna ze weer werd opgebouwd. Heden leegstaand. In de Atlas van de Buurtwegen (1845) komt op deze plek al een oudere inplanting voor, zodat het huidige gebouw in kern mogelijk iets ouder is. Langgestrekte hoeve met ordonnantie: woonhuis-stal-dwarsschuur-stallingen-dwarsschuur; acht (?) traveeën en één bouwlaag onder geknikt zadeldak (nok schuin ten opzichte van de straat, Vlaamse en mechanische pannen).

Verankerde donkere baksteenbouw met overhoekse muizentand; bewaard houtwerk. Woongedeelte van drie traveeën met enkelhuisopstand op gecementeerde plint; getoogde muuropeningen op hardstenen lekdrempels. Dienstgedeelte met muuropeningen onder houten lateien, onder meer één half gedichte, en twee latere stalvensters. Gecementeerde westzijgevel. Achteraan, twee betraliede keldergaten waarboven opkamer en aangebouwde originele stal onder doorlopend dakschild. Aan de Broeseinderdijk, losstaand aangepast bakstenen dienstgebouw onder zadeldak (nok evenwijdig aan de dijk, mechanische pannen). Gedeeltelijk nog in vakwerk met bakstenen vullingen; beplankte zijgeveltop en bekleding van golfplaten aan straatzijde; grotendeels gewijzigde muuropeningen.

  • STEVENS J. & CUYVERS M., Neerpelt vroeger jaren, Neerpelt, 1986, 27.

Bron     : Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Neerpelt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Pauwels, Dirk
Datum  : 2005


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Truyenshoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80297 (Geraadpleegd op 15-04-2021)