erfgoedobject

Klooster van de zusters Jozefienen

bouwkundig element
ID
80330
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80330

Juridische gevolgen

Beschrijving

Alleenstaand en van een met haagbeuk omhaagd voortuintje voorzien voormalig klooster van de zusters Jozefienen, tot 1928 verblijf van dominicanesser zusters, die het complex bouwden in 1895; dubbelhuisopstand; vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nokrichting parallel aan de straat, mechanische pannen). In 1932-35, vergroting van de refter. In 1939, plaatsing in de kapel van een modern altaar met tabernakel; op het feest van Sint-Jozef, eerste misviering in de vernieuwde kapel door Eerwaarde Heer Stalmans. In 1948, vergroting van de kapel naar ontwerp van Eerwaarde Heer Delfosse en architect O. Van Daele. In 1950, vernieuwing van het dak. Heden leegstaand. Toekomstige functie na geplande renovatie: direktielokalen en lerarenkamers van de nabije basisschool in de Dorpsstraat 38.

Verankerde baksteenbouw op gecementeerde plint met vier rechthoekige keldergaten, twee gedichte links en twee betraliede rechts; grotendeels bewaard houtwerk voor het hele complex. Voorgevel gemarkeerd door hoeklisenen en middenrisaliet met licht vooruitspringende trapgevelvormige bekroning, voorzien van gecementeerde afwerking, smeedijzeren kruis en in een rondbogig spaarveld ingeschreven rondboognis met witbeschilderd Sint-Jozefbeeld; horizontale accentuering door geprofileerde houten kroonlijst, waaronder dubbele overhoekse muizentand en fries. Getoogde muuropeningen met hardstenen lekdrempels en lateien. Eenvoudige zijpuntgevels met schouderstukken en schouwen als topstuk, de linker zijpuntgevel met drie getoogde muuropeningen, de rechter zijpuntgevel met oculus in de geveltop, voorzien van sierlijke roedeverdeling. Eenvoudige achtergevel met dito tand, fries, hoeklisenen en getoogde vensters op hardstenen lekdrempels.

Ten zuiden, origineel lager aanbouwsel onder zadeldak (Vlaamse pannen) met dito tand en muuropeningen; rechter zijpuntgevel met schouderstukken. Ten noorden, later lager aanbouwsel, zie naad, onder zadeldakje met schild aan noordkant; gelijkaardige, weliswaar smalle vensters met gecementeerde lekdrempels en lateien. Achteraan, weide met enkele fruitbomen. In de zuidoostelijke uithoek van het erf, losstaand, haaks, verankerd bakstenen dienstgebouwtje onder zadeldak (Vlaamse pannen) met rechte muizentand en getoogde muuropeningen op hardstenen lekdrempels.

  • Congregatie der zusters Jozefienen te St.-Niklaas (Waas). Beknopte geschiedenis (1814-1964), St.-Niklaas-Waas, circa 1964, p. 116-119, afb.
  • JOOSTEN F. & VANDORMAEL D., Geschiedenis van hetonderwijs te Sint-Huibrechts-Lille. De zusters Jozefienen. Een gouden jubileum (1928-1978), Sint-Huibrechts-Lille, 1978, p. 40-46, 92-111.

Bron     : Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Neerpelt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Pauwels, Dirk
Datum  : 2005


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Klooster van de zusters Jozefienen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80330 (Geraadpleegd op 20-06-2021)