erfgoedobject

Vrije Technische Scholen Sint-Jozef

bouwkundig element
ID
80354
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80354

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gebouw met achttien (?) traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, kunstleien) tussen aandaken met schouderstukken en topstuk, waarvan de bouw naar ontwerp van architect A. Lippens (Hasselt) in 1922 werd gestart, confer muurankers in de noordwestelijke zijgevel. Eertijds waren er minstens twee dakvensters, ingeschreven in een tuitgevelvormige bekroning, confer oude prentkaart. Na de Eerste Wereldoorlog, aankoop door pastoor Nijs van een stuk grond langs de Dorpsstraat, halfweg tussen Marktplein en Schuttersboom, met als doel er een vakschool op te richten. Op 16 januari 1920 diende de gemeenteraad van Overpelt bij de Bestendige Deputatie een aanvraag in om een ambachtsschool op te richten. Op 28 januari werd een aanvraag gestuurd naar het bisdom. Vóór de voltooiing van het gebouw was de school in het oude gemeentehuis gehuisvest. Eind januari 1922, voorlegging van plan en lastencahier door architect A. Lippens (Hasselt). Op 15 juni 1922, openbare aanbesteding. Op 20 juli 1922, officiële oprichting van de vzw Sint-Jozefsambachtsschool. De opzichter bij de bouwwerken was architect J. Perriëns (Overpelt). In januari 1923 was de school onder dak. Op 8 juli 1923, inzegening door kanunnik Hubert Rutten (1852-1929).

Het nieuwe gebouw omvatte op de begane grond een grote ruimte die diende als werkplaats voor houtbewerking, metaalbewerking en smederij. Op de bovenverdieping waren er vier klaslokalen en een tekenklas. In 1944, inkwartiering van Engelse troepen. Op 1 september 1964 kreeg de instelling de benaming: Technisch Instituut Sint-Jozef. Aan straatzijde, later bakstenen muurtje met vierkante pijlers waartussen ijzeren hek. Speelplaats ten zuidwesten met twee oude platanen.

Baksteenbouw; gebruik van hardsteen voor afzaat van sokkel, lekdrempels, afwerking van schouderstukken en mogelijk ook voor deklijsten, gebruik van beton voor vloeren; vernieuwde, ijzeren ramen en deuren, eertijds van hout. Verticale ritmering door lisenen; horizontale accentuering door aflijnende getrapte baksteenfries, beschilderde gecementeerde banden, ter hoogte van lekdrempels, tussen- en bovendorpels, alsook door de gecementeerde omlijstingen van de verluchtingsroosters tussen beide bouwlagen. Rechthoekige muuropeningen beneden en getoogde boven. Aan de rechtse travee ten zuidwesten aansluitende, latere en lagere bouw, confer bouwnaad, van drie traveeën en twee bouwlagen onder plat dak; brede rechthoekige muuropeningen. Noordwestelijke zijpuntgevel met rechthoekige vensters, waarboven getoogde ontlastingsbogen met grotendeels gecementeerde boogvelden, de drie kleinere vensters in de geveltop gekoppeld, waarboven een oculus met hardstenen sluitsteen en bakstenen druiplijst; centrale nis met beschilderd Sint-Jozefbeeld op geprofileerde sokkel en onder dito baldakijntje. Analoge, doch veel eenvoudiger achtergevel, met latere aanbouw onder plat dak, en zuidoostelijke zijpuntgevel. Ten zuidwesten en zuidoosten, latere aanbouwsels en bijgebouwen, waaronder een vleugel uit de jaren 1950, met kapel, onder zadeldak (kunstleien). Ten zuidwesten, aan straatzijde, voormalige directeurswoning uit het midden van de jaren 1930 naar ontwerp van architect J. Perriëns (Overpelt), heden conciërgewoning.

  • BROUWERS J. e.a., Jubileumboek Technisch Instituut Sint-Jozef Overpelt. 70 jaar Technisch Instituut St.-Jozef, 20 jaar School voor Buitengewoon Beroepsonderwijs, 10 jaar Schooltijdschrift T.I.O.-Nieuws, Overpelt, 1990.
  • CEULEMANS M. & VAN DEN PUTTE J., Overpelt in woord en beeld, Overpelt, 1986, prentkaart op p. 45.
  • SCHREURS R., SCHREURS G. & LEDEGEN G., Het Overpelt van vroeger, Overpelt, 1985, foto’s nrs. 14 (school in opbouw)-69.

Bron     : Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Neerpelt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Pauwels, Dirk
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vrije Technische Scholen Sint-Jozef [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80354 (Geraadpleegd op )