erfgoedobject

Gekoppelde arbeidershuizen

bouwkundig element
ID
80362
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80362
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Aan straatzijde grotendeels van ligustrumhagen voorziene, wat schuin ten opzichte van de straat gelegen, heden zes, oorspronkelijk acht gekoppelde arbeidershuizen met doorgaans enkelhuisopstand; heden veertien, oorspronkelijk zestien traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (mechanische pannen), uit eind 19de- begin 20ste eeuw. Nummers 31, 33, 35 en 39 zijn enkelhuizen, nummers 37 en 41 zijn heden dubbelhuizen.

Verankerde baksteenbouw op deels beschilderde, gecementeerde plint. Deels aangepaste en gedichte, getoogde muuropeningen op gecementeerde lekdrempels; bewaard houtwerk. Linker zijpuntgevel met recente aanbouw van snelbouwsteen onder lessenaarsdak (golfplaten).

Deels gecementeerde achtergevel met drie originele, aanvankelijk losstaande, haakse lagere dienstgebouwtjes onder dito zadeldaken met latere aanbouwsels onder lessenaarsdaken. Nog verder achteraan het erf, centraal losstaand haaks dienstgebouw onder dito zadeldak.


Bron     : Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Neerpelt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Pauwels, Dirk
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gekoppelde arbeidershuizen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80362 (Geraadpleegd op )