erfgoedobject

Gemeentehuis van Eksel

bouwkundig element
ID: 80478   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80478

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gemeentehuis van Eksel
    Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018

Beschrijving

Voormalig gemeentehuis, het tweede van Eksel, gebouwd in 1863-66 naar ontwerp van provinciaal architect Lambert Jaminé (Hasselt), (1800-71), (ontwerp van 1862), eertijds met school en onderwijzerswoning. In 2001, herstellingswerken, in opdracht van het gemeentebestuur, naar ontwerp van architect J. Kerkhofs (Eksel).

Alleenstaand neoclassicistisch breedhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen). De vier centrale traveeën vormen een middenrisaliet met bekronend, bepleisterd en beschilderd driehoekig fronton met dito spaarveld waarin een oculus in een geprofileerde omlijsting met flankerend driehoekig paneelwerk.

Baksteenbouw op hardstenen plint; vernieuwd houtwerk: deuren, ramen en geprofileerde kroonlijst met tandlijst onderaan; bepleisterd en beschilderd panelenfries. Beneden eertijds beluikte, rechthoekige muuropeningen op hardstenen lekdrempels. Twee deuren in vlakke hardstenen omlijstingen op neuten onder geprofileerde druiplijsten; hardstenen, deels vernieuwde trappen. Verankerde blinde zijpuntgevels met originele, licht inspringende, van een plint met hardstenen afzaat voorziene aanbouwsels van één bouwlaag onder lessenaarsdaken met schilden voor- en achteraan; rechth. muuropeningen; westelijk aanbouwsel met achterdeur met hardstenen trap onder gecementeerde latei, oostelijk aanbouwsel met aangepaste getoogde vleugeldeur opzij. Eenvoudiger achtergevel van vijf traveeën met analoge muuropeningen, onder meer keldergat en aangepaste deur.

  • AGTEN C., Jubileumboek 1999. Heemkundige Kring Hechtel-Eksel. Wie zijn verleden wegveegt heeft geen toekomst, Hechtel-Eksel, 1999, prentkaart op p. 108.
  • MEUL V. & JAMINÉ W., Van waterstaatskerk tot mijncité. Een historie van het bouwen in Limburg door drie generaties provinciale bouwmeester Jaminé (1832-1921), in Cultureel erfgoed in Limburg, 2, Hasselt, 1999, p. 223.
  • S.N., Historische dorpswandeling Eksel, brochure, Hechtel-Eksel, 2001, p. 11, afb.
  • S.N., Jubileumboek 1994 van de Heemkundige kring Hechtel-Eksel. Een dorp met een verleden is een dorp met een ziel, Hechtel-Eksel, 1994, p. 61 (bijdrage van J. MEUWIS, Ekselse gemeenteverkiezingen 1830-1970).

Bron     : Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Peer, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Pauwels, Dirk
Datum  : 2005


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Gemeentehuis van Eksel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80478 (Geraadpleegd op 02-12-2020)