erfgoedobject

Teutenwoning

bouwkundig element
ID: 80480   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80480

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Teutenwoning
    Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met de Heerstraat. Ten onrechte zogenaamd “Huize Spronk”, naar een latere eigenaar Ben Spronk (1912-1940), die het pand slechts zeer kort bewoonde, zie recent smeedijzeren opschrift. Volgens het Generaal Denombrement van alle huyzen en erven (1799), stond er toen al een woning, die in 1845 verdwenen was. Huidige woning van de jaren 1880 met eclectische, veelal neoclassicistische decoratie, gebouwd door de Hamonter Teut L.A. Feyen.

Aan straatzijde van een recent ijzeren hek met twee toegangshekken voorzien hoekhuis met dubbelhuisopstand; vijf traveeën en één bouwlaag onder geknikt en opzij afgewolfd zadeldak (nok parallel aan de straat, kunstleien) met op de hoeken vier markerende schouwen met smeedijzeren bekroning en vooraan drie dakkapellen met diamantkopversiering en bolbekroning, de centrale onder rondbogige bedaking, met dito frontonnetje en op elkaar gestelde pilasters met flankerende voluten, versierd met rozetten; twee flankerende oeils-de-boeuf.

Grotendeels bepleisterde en witbeschilderde baksteenbouw; grijsbeschilderde dito afwerking voor plint met paneelwerk en rechthoekige betraliede keldergaten, halfronde lijst bovenaan, hoekbanden, lekdrempels en geprofileerde omlijstingen, voorzien van bekronende acanthussen en schelpmotief, bij de deur aangevuld met centrale wolvenkop, in een met parellijst omzoomde cartouche, voluten en vruchtenslinger; geprofileerde houten kroonlijst op dito consoles bestaande uit voluten met acanthussen. Licht getoogde muuropeningen, de beluikte vensters met vernieuwd, de deur met bewaard houtwerk, versierd met hondenkop, rozet, acanthussen en ander bladwerk, alsook hardstenen trap. Rechterhoek later onderaan afgeschuind om doorgang op stoep mogelijk te maken. Analoog opgevatte doch envoudiger zijgevels en achtergevel, de oostelijke zijgevel met bovenvenster, voorzien van bekronend vrouwenhoofd, de achtergevel met recente lagere aanbouw onder plat dak.

  • S.N., Historische dorpswandeling Eksel, brochure, Hechtel-Eksel, 2001, p. 11, afb.
  • S.N., Lei en griffel, 5, 4, 1997, p. 111-112.

Bron     : Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Peer, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Pauwels, Dirk
Datum  : 2005


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Teutenwoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80480 (Geraadpleegd op 15-07-2020)