erfgoedobject

Katholieke meisjesschool

bouwkundig element
ID
80491
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80491

Juridische gevolgen

Beschrijving

Heden parochiecentrum, wat achterin gelegen en eveneens vanuit de Kerkstraat te bereiken; elf + vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen en kunstleien), de eerste elf traveeën naar ontwerp van architect H. Martens (Stevoort) en daterend van 1895, confer hardstenen gevelsteen met inscriptie: HEILIGEN JOZEF WYDEN WE DIT GESTICHT/ DOOR ZYNE HULP IN EXEL OPGERICHT/ IN 1895, de vijf van een recent aanbouwsel onder plat dak voorziene rechtertraveeën, aanvankelijk een toneelzaal, van 1925, confer rodere baksteenkleur en andere bedaking.

Volgens Agten en andere was het bouwjaar van de eerste drie klassen 1896, jaar waarin zusters Jozefienen uit Sint-Niklaas op 20 september naar Eksel kwamen om het meisjesonderwijs te behartigen. In elk geval, eerstesteenlegging op 20 juli 1896. Voltooiing hetzelfde jaar. Op 21 oktober, inwijding van klooster en schoollokalen. In 1899, bijbouwen van een klaslokaal huishoudkunde, weerom naar ontwerp van H. Martens (Stevoort). Het betreft bijna zeker het kleine lokaal dat ten westen aanleunt tegen het in 1912 opgerichte schoolgebouwtje aan de overzijde van de speelplaats, namelijk een uitbreiding met twee klaslokalen naar ontwerp van idem dito.

Op 19 maart 1920, brand in de stallingen van het klooster. In 1938, tweede uitbreiding met twee klaslokalen. In mei 1940, vernielingen door de Duitsers.

Eind 20ste eeuw werd de overdekte speelplaats aan de zuidkant van de open speelplaats een gesloten ruimte en ingericht als een vergader- en feestzaal. De open speelplaats kreeg een klinkerverharding.

Baksteenbouw op gecementeerde plint onder geprofileerde houten kroonlijst op dito consoles. Ritmerende lisenen en verbindende overhoekse muizentand. Vierde en achtste travee met puntgevelvormige bekroningen met telkens drie rondboognissen, de rechter met centraal witbeschilderd Sint-Jozefbeeld. Getoogde muuropeningen op hardstenen lekdrempels met vernieuwd houtwerk. Linker zijpuntgevel met getrapt baksteenfries en rondbogig luik in geveltop; rechter zijpuntgevel met gedichte muuropeningen en rondboogvenster met ijzeren roedeverdeling in geveltop. Heden blinde, analoge achtergevel.

Aan de overzijde van de voormalige speelplaats, gelijkaardig opgevatte parallelle baksteenbouw van vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen), bijna zeker de huishoudklas van 1899, met links aansluitende, met krulankers verankerde, latere, analoge aanbouw van drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (mechanische pannen), van 1912; grotendeels getoogde en deels aangepaste muuropeningen, de hogere aanbouw met rechthoekige bovenvensters onder ijzeren I-balken met rozetten; verderop links, recente aanbouw onder plat dak.

  • AGTEN C., red., 100 jaar Zusters van Maria Hechtel 1898-1998, Hechtel-Eksel, 1998, p. 46.
  • AGTEN C., DIERICK C. & GEYS G., 100 jaar Zusters Jozefienen in Eksel, Hechtel-Eksel, 1999.
  • S.N., Lei en griffel, 6, 2, 1998, p. 6-7.

Bron: PAUWELS D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Peer, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19n3, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Pauwels, Dirk
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Katholieke meisjesschool [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80491 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.