erfgoedobject

Kapel van het Mussennest

bouwkundig element
ID
80507
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80507

Juridische gevolgen

Beschrijving

Bedehuisje, toegewijd aan de Heilige Maria, Behoudenis der Kranken, ook wel eens genoemd het kapelleke van dokter Gielen, daar hij, in voortzetting van een familietraditie, zorg droeg voor het bedehuis tot aan zijn overlijden in 1978. Zijn overgrootouders, H.M. Tielen en M.A. Schoofs, waren de vermoedelijke bouwers tussen 1777 en 1819, daar de kapel nog niet is aangeduid op de Ferrariskaart (1771-77), maar wel op de primitieve kadasterplannen van Eksel, namelijk op de verzamelkaart van 1819.

Begin 20ste eeuw, toevoeging van een portaal om te schuilen bij regenval. In de jaren 1970, afsluiting van het portaal met een smeedijzeren hek en kort daarop verwijdering ervan op aandringen van bezoekers van de kapel. In 1996, opknapbeurt door de buurtbewoners van de Hoksenterschans, ter gelegenheid van de eremis van een jonge priester uit deze buurt, onder andere vernieuwing van bedaking, herstel en schilderen van binnen- en buitenmuren, alsook aanleg rond de kapel van een stoepje van betonklinkers. Onder meer door een oude linde, dennen, berken en eiken beschaduwd, georiënteerd gebouw van in 1996 herschilderde, bepleisterde baksteen onder zadeldak (mechanische pannen), met driezijdige sluiting, uit eind 18de eeuw - begin 19de eeuw. Begin 20ste eeuw toegevoegd rechthoekig portaal met zitbankjes links en rechts; getoogde deur met bewaard hout- en traliewerk. Ritmerende lisenen, overhoeks bij de sluiting. In elke zijgevel één betralied rondboogvenstertje.

In 1996 herschilderd, bepleisterd interieur onder tongewelf. Decoratieve cementtegelvloer.

Mobilair: Het oorspronkelijk aangeklede palmhouten beeld van Onze-Lieve-Vrouw, Behoudenis der Kranken (18de eeuw), werd in 1977 door de familie Gielen uit de kapel verwijderd, daar er herhaaldelijk werd ingebroken; altaar met houten bovenbouw met twee zuiltjes en een kroonlijst waarop het opschrift: MARIA BEHOUDENIS DER KRANKEN BID VOOR ONS geschilderd is.

  • OPDENACKER E., Kapellen te Eksel. Onderzoek naar hun historische en volkskundige aspecten , in Volkskunde, 1991, 1, p. 47, noot 12: in verband met het teutenhuis Truyens. p. 180 en passim.
  • OPDENACKER E., Kapellen te Eksel. Onderzoek naar hun kunsthistorische en volkskundige aspecten , onuitgeg. licentiaatsverhandeling, 2dln., Leuven, 1990 1, vooral p. 61-64 en passim; 2, pln. 68-71.
  • ROBYNS O., Van Luik naar Eindhoven, in Het Oude Land van Loon, 19, 1903, p. 63.
  • S.N., Mariahulde. Mariale tentoonstelling ingericht door het parochiaal comité van de parochiale en decanale toewijdingsfeesten van O.L.Vrouw te Eksel, Eksel, 1947, p. 16, nummer 13: in verband met Onze-Lieve-Vrouwebeeldje, daar 15de-eeuws gedateerd.
  • Gegevens verstrekt door de Heemkundige Kring Hechtel-Eksel, 1997.

Bron     : Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Peer, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Pauwels, Dirk
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kapel van het Mussennest [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80507 (Geraadpleegd op )