Windmolen Stermolen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Hechtel-Eksel
Deelgemeente Eksel
Straat Windmolenstraat
Locatie Windmolenstraat zonder nummer, Hechtel-Eksel (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Hechtel-Eksel (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Hechtel-Eksel (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Windmolen Stermolen

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Windmolen Stermolen

Deze bescherming is geldig sinds 18-10-1973.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Stermolen, naar de op de zijwanden geschilderde windroos. Houten windmolen van het type staak- of standaardmolen, gelegen in een door een beukenhaag en ijzeren hek tussen bakstenen pijlers omgeven grasland. Opvolger van de houten molen die in de 16de eeuw in de omgeving van de standplaats van de huidige molen werd opgetrokken, maar die in de tweede helft van de 19de eeuw afbrandde.

In 1901, overbrenging van de huidige molen uit het begin van de 18de eeuw, vanuit een niet met zekerheid bekend dorp in de provincie Henegouwen naar Eksel. Bij heropbouw, hernieuwing van de daktimmer.

In 1954, verwijdering van een raam en sedertdien malen met twee wieken. Tot 1970 in gebruik.

In 1983, restauratie, namelijk herstel van gevlucht, kapconstructie, staart, trap, kruiwerk, galerij, bekleding van molenkap met kunstleien, bevloeringen van zolders, afdekking van voet, vervanging van de bakstenen teerlingblokken, metsel- en schilderwerken.

In 1990, herstellingswerken, onder meer tegengaan van zwamvorming, scherpen van de molenstenen, verstevigen van de trap, vervangen van 52 tandraderen en verfbeurt. De Waals-Henegouwse groep staakmolens kenmerken zich door hun hoge molenkas, zware constructie en zadeldak. Door ijzeren windwijzer bekroonde molenkap op geprofileerde consoles. Galerij met rechthoekige deur, waarboven twee luiken, het bovenste onder zadeldakje.

Interieur: meelzolder, steenzolder met dubbele maalinrichting.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Limburg, Cel Monumenten en Landschappen, dossier nr. 137.
  • HOLEMANS H. & SMET W., 1981, p. 15, 42-43, 195, 196, 203, afbn. 31-33 op p. 47.
  • S.N., Gemeentelijk informatieblad Hechtel-Eksel, nr. 4, 1990, z.pag., afb.
  • S.N., Historische dorpswandeling Eksel, brochure, Hechtel-Eksel, 2001, p. 4, afb.
  • S.N., Lei en griffel, 4, 3, 1996, p. 108, afb.
  • VAN WINKEL F., Persoonlijke notities, Eksel, 1971.

Bron: Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Peer, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Pauwels, Dirk

Datum tekst: 2005

Relaties

maakt deel uit van Eksel

Eksel (Hechtel-Eksel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.