erfgoedobject

Genaderse watermolen

bouwkundig element
ID
80525
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80525

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Genaderse watermolen
    Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018

Beschrijving

Voormalige Genaderse watermolen, gelegen ten noorden van de Laambeek, thans taverne. Sterk "gerenoveerd" alleenstaand breedhuis met gewijzigde ordonnantie; onbepaald aantal traveeën en één bouwlaag, in kern van 1788. In 1436, eerste vermelding. In de Atlas van de Buurtwegen (1845) wordt de molen aangeduid als een T-vormig element met ten noorden ervan een losstaand groter gebouw in een dubbele L-vorm met aanbouwsels, waarschijnlijk het voormalige molenaarshuis annex dienstgedeelten. Volgens de uitbater van de taverne zou dit grotere deel, dat heden in langgestrekte vorm ten noorden is gelegen, in kern eveneens van 1788 dateren, terwijl de tussenvleugel tussen molenhuis en molenaarshuis uit 1903 zou stammen.

In de periode 1844-57 lag bij de Genaderse molen een waterhennepbraakmolen. Vanaf 1864, gedeeltelijke herbouw. In 1985, grondige verbouwingswerken, waarna de watermolen zijn huidige horecafunctie kreeg.

Deels met krulankers verankerde, bepleisterde baksteen(?)bouw met vernieuwd houtwerk. Zadeldaken (nok parallel met en loodrecht op de straat, mechanische en Vlaamse pannen), bij het molenhuis geknikt, afgewolfd en met klimmend dakvenster vooraan en waarschijnlijk slechts één dakkapel achteraan, bij het molenaarshuis met twee latere dakkapellen vooraan. Grotendeels aangepaste rechthoekige muuropeningen. Ten zuiden, door een lindeboom beschaduwd molenhuis. Zuidgevel met metalen waterrad met inscriptie: 1788/ B.[AETEN]J[EF] 1987, respectievelijk verwijzend naar het bouwjaar en de renovatiewerken. Betonnen sluiswerk. Westzijgevel met deur met van geprofileerde treden voorziene hardstenen trap.

Ten westen van dit molenhuis, latere (?) gecementeerde toegangsbrug naar het erf, met inscriptie: SINDS 1788/ VERBOUWD DOOR BAETEN JOZEF/ IN 1987-88-89. Ten noorden, eveneens sterk gerenoveerd voormalig molenaarshuis met gewijzigde ordonnantie, doch waarschijnlijk originele rechter schuurpoort onder houen latei.

Ten oosten, deels met rechte muizentand afgelijnde tussenvleugel van 1903, met sporen van vakwerk.

  • HOLEMANS H. & SMET W., Limburgse watermolens. Kadastergegevens: 1844-1980, s.l., 1985, p. 36, afbeelding op p. 37

Bron     : Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Peer, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Pauwels, Dirk
Datum  : 2005


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Genaderse watermolen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80525 (Geraadpleegd op 22-01-2021)