erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Jozef Werkman

bouwkundig element
ID
80569
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80569

Juridische gevolgen

Beschrijving

Georiënteerd bedehuis, naar ontwerp van architect J. Dewandre (Hasselt), onder impuls van pastoor Vanhengel opgetrokken in 1964, confer hardstenen gevelsteen met inscriptie: 15-3-1964. Betonklinkers ten westen en ten zuiden. Ten oosten, recente tuinaanleg met zitbanken.

Al gepland in 1955, daar de oude kapel van het Laak te klein was geworden, maar uitvoering uitgesteld omwille van de opmerkingen van de Provinciale Commissie voor Monumenten en Landschappen, en de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen. Omstreeks Kerstmis 1965, ingebruikname van het nieuwe bedehuis. Op 21 mei 1966, wijding door Monseigneur Van Zuylen.

Daar het gebouw op mijngrond werd opgericht, werden sacristie en toren afzonderlijk ingeplant. De plattegrond beschrijft een voorgebouwd portaal, een éénbeukige zaalkerk van zes traveeën, ten zuidwesten geflankeerd door een aangebouwde klokkentoren, en een inspringend koor met vlakke sluiting. Ten noorden liggen de doopkapel, weekkapel en sacristie.

Traditionele baksteenbouw op breukstenen sokkel. Gebruik van hardsteen voor afgeschuinde lekdrempels en deurdorpels. Beroep op het modernere beton voor het skelet en de tussenstijlen van de rechthoekige vensters en kroonlijsten. Rechthoekige muuropeningen met grotendeels bewaard eiken houtwerk en dito ijzeren ramen. Voorgebouwd portaal onder lessenaarsdak (leien), met van een hardstenen bordestrap voorziene, rechthoekige deur in hardstenen omlijsting.

Vierkante toren met twee keldervensters ten zuiden, twee lichtgleuven ten westen en oosten, galmgaten bovenaan en plat dak met bolbekroning, metalen kruis en windhaan.

Schip en koor onder manke zadeldaken (leien). Voorgevel met rechthoekige deur in hardstenen omlijsting met dito trap, hardstenen kruis en oculus in geveltop. Zuidzijgevel van schip met traditionele, ritmerende lisenen waartussen drielichten. Ten noorden, breuk- en hardstenen bordestrap. Blinde oostelijke puntgevel met aanleunend lager koor met groot zeslicht ten zuiden en deur ten oosten. (nummer 83).

Witbeschilderd interieur. Vlak plafond bekleed met plaatmateriaal, gedragen door kinderbalken op met planken beklede moerbalken. Getoogde triomfboog. Vloeren van marmerkorreltegels.

Mobilair

Herkomstig van de kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smarten van Laak: eertijds gepolychromeerd houten beeld van Jezus aan het kruis (Maasland (?), 1460-70 (?)), gekleed, gepolychromeerd houten beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smarten, met zilveren paternoster en geelkoperen hart doorboord door zeven zwaarden (18de eeuw, kleed van begin 20ste eeuw).

Grote klok van 1791 en kleine Mariaklok van 1950, in 1965 overgebracht naar de nieuwe parochiekerk; marmeren doopvont met geelkoperen deksel (18de eeuw), (waarschijnlijk zelfde herkomst); eiken altaarlessenaar (eind 18de eeuw), (waarschijnlijk zelfde herkomst).

Voor de nieuwe kerk: reliëf van terracotta door Van den Houte (Anderlecht) met de voorstelling van Jezus als leerknaap bij de Heilige Jozef (circa 1965); terracotta kruisweg (circa 1965); terracotta reliëf in weekkapel met Onze-Lieve-Vrouw van Smarten (circa 1965); hardstenen altaar; tabernakel van gehamerd metaal, met op de deurtjes de voorstelling van de Maaltijd met de Emmaüsgangers, door laatstgenoemde kunstenaar (circa 1965); eiken biechtstoel in noordwand ingebouwd (circa 1965).

Decoratieve en figuratieve glasramen, laatstgenoemde met voorstelling van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten doorboord door zeven zwaarden, met rozenkrans (circa 1965) door Duchateau en Wilmots (Sint-Truiden); derde klok.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Limburg, Cel Monumenten en Landschappen, dossier nummer 162, passim.
  • CEULEMANS Ch. & GEUKENS B., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Limburg. Kanton Hasselt I, Brussel - Sint-Truiden, 1977, p. 37.
  • DE DIJN C.G., red., Houthalen-Helchteren / Cultuurhistorisch verleden, in Kunst & Oudheden in Limburg, 22, Sint-Truiden, 1979, p. 28.
  • MERTENS J., Het O.L.Vrouwekerkje van Laak onder Houthalen & zijn omgeving 1230-1988 n.a.v. de restauratie van het gebouw, onuitgegeven studie, Houthalen-Helchteren, circa 1988, p. 15, 23.
  • S.N., Laatgotische beeldsnijkunst uit Limburg en Grensland, tentoonstellingscatalogus, Sint-Truiden, 1990, nummer 299.

Bron     : Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Peer, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Pauwels, Dirk
Datum  : 2005


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Parochiekerk Sint-Jozef Werkman [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80569 (Geraadpleegd op 23-01-2021)