erfgoedobject

Onderwijzerswoning en geboortehuis van toondichter A. Preud'homme

bouwkundig element
ID
80670
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80670

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige onderwijzerswoning en geboortehuis van toondichter A. Preud’homme (1904-86), sinds 1990 Armand Preud’homme- en Heemkundig Museum (Ambachtenmuseum). De vader van Armand Preud’homme was immers circa 1900 schoolhoofd van de voormalige gemeentelijke jongensschool. Achteraan ligt een haakse vleugel, het oudste deel van deze school, dat nu één geheel vormt met nummer 35. Op 3 april 1859, terbeschikkingstelling door de gemeente van door ruiling verkregen grond voor de bouw van een school met onderwijzerswoning. Op 26 juni van hetzelfde jaar, goedkeuring van de plannen van provinciaal onderarchitect Herman Jaminé (Hasselt). In 1861, voltooiing van de bouw die in 1860 was aangevat. De oorspronkelijk gemengde school verstrekte vanaf 1871 alleen aan jongens lager onderwijs, na de komst van de Zusters van Maria in het nabije Agnetendal.

In 1991, aanpassing van de zolderruimte door de stedelijke technische dienst tot archief- en documentatieruimte en uitbreiding van het museum met een vierde lokaal.

Van getoogde spaarvelden voorzien, deels verankerd, bakstenen complex onder verspringende zadeldaken (nok evenwijdig aan en loodrecht op de straat, kunstleien en mechanische pannen); houtwerk grotendeels vernieuwd of vervangen door pvc; zijpuntgevels doorgaans voorzien van vlechtingen; grotendeels getoogde, deels gedichte en rechthoekige muuropeningen op hardstenen lekdrempels.

Ten noorden, van een oude acaciaboom voorzien, pal aan de straat gelegen, alleenstaand breedhuis met dubbelhuisopstand; drie traveeën en twee bouwlagen met daklijstbalkjes. Gedenkplaat rechts van deur, met inscriptie: HIER ZONG/ ARMAND/ PREUD’HOMME/ ZIJN EERSTE/ KEMPENLIED/ 21-2-1904/ 7-2-1986. Gecementeerde plint met hardstenen afzaat. Markerende middenrisaliet. Deur in een geprofileerde hardstenen omlijsting op neuten, met oren, blind fries en druiplijst. Analoge doch eenvoudiger zijgevels en achtergevel. De noordelijke zijpuntgevel met gelijkaardige inspringende lagere aanbouw, eertijds keuken. Grotendeels gecementeerde achtergevel met haaks aangebouwde, analoog opgevatte, school van zeven traveeën. De erfzijdegevel van dit schoolgebouw is van latere datum, telt slechts zes traveeën en is voorzien van een centrale rondboognis met beschilderd Onze-Lieve-Vrouwebeeldje. De westelijke zijpuntgevel is beschilderd, gecementeerd en van imitatievoegen voorzien.

Ten noorden, analoog opgevat, haaks losstaand dienstgebouwtje.

  • Even kennismaken Peer, brochure, Peer, s.a., p. 6, afbn.
  • Peer in oude prentkaarten, Zaltbommel, 1972, nr. 8.
  • De zeven torens, 5, 1990, p. 3-4; 6, 1991, p. 42; 9, 1994, p. 37-39.
  • DIRIKEN P., Geogids Peer, s.l., 1996, p. 28, 116.
  • MEUL V. & JAMINÉ W., Van waterstaatskerk tot mijncité. Een historie van het bouwen in Limburg door drie generaties provinciale bouwmeester Jaminé (1832-1921), in Cultureel erfgoed in Limburg, 2, Hasselt, 1999, p. 232.
  • STINISSEN J., Huizen en mensen van Peer-centrum van ca. 1650 tot 1795, Peer, 1997, p. 185.

Bron     : Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Peer, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Pauwels, Dirk
Datum  : 2005


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Onderwijzerswoning en geboortehuis van toondichter A. Preud'homme [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80670 (Geraadpleegd op 15-05-2021)