Onderwijzerswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Peer
Deelgemeente Peer
Straat Lindedorp
Locatie Lindedorp 54, Peer (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Peer (adrescontroles: 12-11-2007 - 12-11-2007).
  • Inventarisatie Peer (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Onderwijzerswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige eerste school van het Linde, dan woning van onderwijzer Goffin, thans nog steeds woonst. Mogelijk het schooltje dat in 1863-66 naar ontwerp van provinciaal onderarchitect Herman Jaminé (Hasselt) werd gebouwd. Dubbelhuis van vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen), volgens bewoners van circa 1850.

Wat achterin, in een ruime, met meidoornhaag omgeven tuin gelegen. Aan straatzijde, twee latere ijzeren toegangshekken tussen bakstenen pijlers. Met gewone en krulankers verankerde baksteenbouw op gecementeerde, van imitatievoegen voorziene plint; houtwerk grotendeels vervangen door pvc. Aflijnende overhoekse muizentand voor- en achteraan. Rechthoekige muuropeningen op hardstenen lekdrempels in van hoekblokken en sluitsteen voorziene, gecementeerde omlijstingen. Gecementeerde westelijke zijpuntgevel met iets inspringende aanbouw onder lessenaarsdak, eertijds latrine, met tot venster aangepaste, voormalige deuropening onder houten latei en één gedicht getoogd venstertje. Analoge achtergevel van drie traveeën met één blind venster met imitatieraam aan straatzijde. Ten noordwesten, latere losstaande bakstenen garage onder zadeldak (dito pannen.

  • MEUL V. & JAMINÉ W., Van waterstaatskerk tot mijncité. Een historie van het bouwen in Limburg door drie generaties provinciale bouwmeester Jaminé (1832-1921), in Cultureel erfgoed in Limburg, 2, Hasselt, 1999, p. 232.

Bron: Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Peer, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Pauwels, Dirk

Datum tekst: 2005

Relaties

maakt deel uit van Peer

Peer (Peer)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.