erfgoedobject

Romaanse Sint-Hubertuskapel

bouwkundig element
ID
80755
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80755

Juridische gevolgen

Beschrijving

De voormalige romaanse Sint-Hubertuskapel van de 11de - 12de eeuw, stond oorspronkelijk aan de Ellikommerdijk in Grote-Brogel (Peer). Ze kreeg circa 1550 een aangebouwde laatgotische bakstenen toren van drie geledingen voorzien van spitsbogige galmgaten en een dito venster van de orgeltribune. In de 13de eeuw verhoogd; in maaskeien opgetrokken schip en lager koor met vlakke sluiting uit de 13de eeuw. In 1960 werd het kerkje verkocht aan het Openluchtmuseum van Bokrijk, waar het opnieuw werd opgetrokken. Een deel van het bedehuis is van maaskeien. Van de muurschilderingen bleef een vermoedelijke voorstelling van Sint-Hubertus, de patroonheilige van de kerk, bewaard. De kapel werd bestuurd door eigen kerkmeesters onafhankelijk van de parochiekerk, maar werd zeker in de 17de tot 18de eeuw door de pastoor van Grote-Brogel bediend.

 • Dat Stedeken Peer 19, 1, 1988; 28, 1997, p. 87.
 • Even kennismaken Peer, brochure, Peer, p. 5.
 • De zeven torens, 1, 1, 1986, p. 37-42; 3, 1988, p. 25-28; 12, 1997, p. 21-22; 15, 2000, p. 40-41; 16, 2001, p. 19-20.
 • BLEUS J., 7500 jaar bouwkunst in Limburg, Hasselt, 1984, p. 93-94, afbeelding 96.
 • BORCHGRAVE d’ALTENA J. de, 1968, p. 4, figuren 3-6.
 • CLAASSEN A., Toch Romeinen in de Kempen..., in Limburg, 40, 1961, p. 341-342, figuur 15.
 • COENEN J., Kempische kerken. Kantons Bree en Peer, Hasselt, 1936, p. 3-5, 49.
 • DANIËLS P. - PAQUAY J. (red.), Oudheidkundige inventaris der kunstvoorwerpen in kerken en openbare gebouwen, 6. Kanton Peer, Hasselt, 1928, p. 11.
 • DIRIKEN P., Geogids Peer, s.l., 1996, p. 10, 65, 67, 68, 71.
 • KEYZER L. DE - HENDRYCKX M., Het Openluchtmuseum van Bokrijk, Gent-Amsterdam, 2001, p. 42-45.
 • LAENEN M., Provinciaal Openluchtmuseum Bokrijk. Gids, Brussel-Tielt, 1989, p. 52-53, afb.
 • OOMS H., Onze-Lieve-Vrouw in Limburg, Doornik, 1959, p. 54-55.
 • RUBENS A., Broekx Pieter Jan, in Nationaal biografisch woordenboek, 4, Brussel, 1970, kolom 107.
 • VAN DE WEERD H., Kerken en kapellen in de Limburgsche Kempen, in Verzamelde Opstellen uitgegeven door den Geschied- en Oudheidkundigen Studiekring te Hasselt, 2, 1926, p. 27.

Bron     : Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Peer, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Pauwels, Dirk
Datum  : 2005


Relaties

 • Is deel van
  Provinciaal Domein Bokrijk

 • Omvat
  Muurschilderingen Sint-Hubertuskapel


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Romaanse Sint-Hubertuskapel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80755 (Geraadpleegd op 18-06-2021)