Romaanse Sint-Hubertuskapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Genk
Deelgemeente Genk
Straat Bokrijklaan
Locatie Bokrijklaan zonder nummer, Genk (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
 • Adrescontrole Peer (adrescontroles: 12-11-2007 - 12-11-2007).
 • Inventarisatie Peer (geografische inventarisatie: 01-01-2005 - 31-12-2005).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Romaanse Sint-Hubertuskapel

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de bescherming als monument Openluchtmuseum Bokrijk

Deze bescherming is geldig sinds 07-09-1996.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Provinciaal Domein Bokrijk

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Provinciaal Domein Bokrijk

Deze bescherming is geldig sinds 12-02-1947.

Beschrijving

De voormalige romaanse Sint-Hubertuskapel van de 11de - 12de eeuw, stond oorspronkelijk aan de Ellikommerdijk in Grote-Brogel (Peer). Ze kreeg circa 1550 een aangebouwde laatgotische bakstenen toren van drie geledingen voorzien van spitsbogige galmgaten en een dito venster van de orgeltribune. In de 13de eeuw verhoogd; in maaskeien opgetrokken schip en lager koor met vlakke sluiting uit de 13de eeuw. In 1960 werd het kerkje verkocht aan het Openluchtmuseum van Bokrijk, waar het opnieuw werd opgetrokken. Een deel van het bedehuis is van maaskeien. Van de muurschilderingen bleef een vermoedelijke voorstelling van Sint-Hubertus, de patroonheilige van de kerk, bewaard. De kapel werd bestuurd door eigen kerkmeesters onafhankelijk van de parochiekerk, maar werd zeker in de 17de tot 18de eeuw door de pastoor van Grote-Brogel bediend.

 • Dat Stedeken Peer 19, 1, 1988; 28, 1997, p. 87.
 • Even kennismaken Peer, brochure, Peer, p. 5.
 • De zeven torens, 1, 1, 1986, p. 37-42; 3, 1988, p. 25-28; 12, 1997, p. 21-22; 15, 2000, p. 40-41; 16, 2001, p. 19-20.
 • BLEUS J., 7500 jaar bouwkunst in Limburg, Hasselt, 1984, p. 93-94, afbeelding 96.
 • BORCHGRAVE d’ALTENA J. de, 1968, p. 4, figuren 3-6.
 • CLAASSEN A., Toch Romeinen in de Kempen..., in Limburg, 40, 1961, p. 341-342, figuur 15.
 • COENEN J., Kempische kerken. Kantons Bree en Peer, Hasselt, 1936, p. 3-5, 49.
 • DANIËLS P. - PAQUAY J. (red.), Oudheidkundige inventaris der kunstvoorwerpen in kerken en openbare gebouwen, 6. Kanton Peer, Hasselt, 1928, p. 11.
 • DIRIKEN P., Geogids Peer, s.l., 1996, p. 10, 65, 67, 68, 71.
 • KEYZER L. DE - HENDRYCKX M., Het Openluchtmuseum van Bokrijk, Gent-Amsterdam, 2001, p. 42-45.
 • LAENEN M., Provinciaal Openluchtmuseum Bokrijk. Gids, Brussel-Tielt, 1989, p. 52-53, afb.
 • OOMS H., Onze-Lieve-Vrouw in Limburg, Doornik, 1959, p. 54-55.
 • RUBENS A., Broekx Pieter Jan, in Nationaal biografisch woordenboek, 4, Brussel, 1970, kolom 107.
 • VAN DE WEERD H., Kerken en kapellen in de Limburgsche Kempen, in Verzamelde Opstellen uitgegeven door den Geschied- en Oudheidkundigen Studiekring te Hasselt, 2, 1926, p. 27.

Bron: Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Peer, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Pauwels, Dirk

Datum tekst: 2005

Relaties

maakt deel uit van Provinciaal Domein Bokrijk

Bokrijklaan 2-10 (Genk)

omvat Muurschilderingen Sint-Hubertuskapel

Bokrijklaan zonder nummer, Genk (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.