erfgoedobject

Hoeve met losstaande bestanddelen

bouwkundig element
ID: 80757   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80757

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve van 1856, confer jaartalankers in noordwestelijke zijpuntgevel van woonhuis; mogelijk ouder in kern daar in de Atlas van de Buurtwegen (1845) op deze plek al een langgestrekte hoeve voorkomt met een aangebouwd kleiner element ten zuiden. Aan straatzijde, beukenhaag met resten van meidoorn. Ten noordoosten en ten zuidwesten, boomgaard.

Met gewone en krulankers verankerde baksteenbouw op gecementeerde plint onder zadeldaken (nok loodrecht op de straat, kunstleien); aflijnende overhoekse muizentanden en vlechtingen bij zijpuntgevels; deels gedichte of aangepaste, grotendeels rechthoekige muuropeningen met vernieuwd, bij het parallel dienstgebouw evenwel grotendeels behouden houtwerk. Het complex bestaat uit een woonhuis ten zuidwesten met latere, lagere, ten zuidoosten aansluitende, inspringende stallen, en aan de overzijde van het gebetonneerde erf, een parallel dienstgebouw ten noordoosten, met aan straatzijde tussen beide elementen in, een recent ijzeren hek. Woonhuis met dubbelsopstand; vier traveeën, aanvankelijk één, heden twee bouwlagen (confer bouwnaden in alle gevels en vlechtingen in zijpuntgevels). Beneden eertijds beluikte muuropeningen, confer ogen, op gecementeerde lekdrempels, op de uit de eerste helft van de 20ste eeuw daterende tweede bouwlaag onder ijzeren I-balken met rozetten. Noordwestelijke zijpuntgevel met keldergat en luik in geveltop. Gelijkaardige achtergevel.

Inspringende, later aangebouwde stallen, met achteraan latere aanbouw onder lessenaarsdak (kunstleien). Parallel dienstgebouw met ordonnantie: dwarsschuur-bergruimte en garage-dwarsschuur-stallen, met jaartalankers 185[?] aan erfzijde; muuropeningen onder houten en betonnen lateien; blinde zijpuntgevel aan straatzijde; achteraan, recente aanbouw van betonblokken onder lessenaarsdak (golfplaten); ten zuidoosten, een viertal, deels aangebouwde, deels losstaande, met planken beklede, open schobben onder zadel- en lessenaarsdaken (golfplaten)).

  • B.P.A. "Herwaardering oude landbouwnederzettingen". Selectie van sites op te nemen in de eerste fase van het B.P.A., onuitg. studie, Peer, 2001, nr. ER 9, afbn. (daar verkeerdelijk in de Erpeheidestraat gelokaliseerd).
  • DIRIKEN P., Geogids Peer, s.l., 1996, p. 71.

Bron     : Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Peer, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Pauwels, Dirk
Datum  : 2005


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve met losstaande bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80757 (Geraadpleegd op 25-10-2020)