erfgoedobject

U-vormige hoeve met losstaand bestanddeel

bouwkundig element
ID: 80759   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80759

Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Aan straatzijde van een recente ijzeren omheining en geasfalteerde oprit met sierdennenhaag, aan de Kruiskesweg van een taxus- en laurierhaag voorziene, wat achterin en schuin ten opzicht van de straat gelegen, U-vormige hoeve met losstaand bestanddeel. Zes woonhuistraveeën met dubbelhuisopstand en één bouwlaag onder geknikt zadeldak (mechanische pannen) met vier klimmende dakkapellen; in kern mogelijk uit de eerste helft van de 19de eeuw, daar in de Atlas van de Buurtwegen (1845) reeds een langgestrekte hoeve voorkomt, en in de eerste helft van de 20ste eeuw opgehoogd, confer sporen in zijgevels.

Verankerde baksteenbouw op deels gecementeerde plint; rechthoekige en getoogde muuropeningen met grotendeels bewaard houtwerk; aflijnende overhoekse en rechte muizentand; lagere dienstgebouwen onder zadeldaken (mechanische pannen en plaatwerk). Het complex bestaat uit een woonhuis ten oosten, het oudste gedeelte van het complex, met ten zuiden aangebouwde L-vormige stallen, een open doorgang en dito schob met later aangebouwde stal onder doorlopend dakschild ten zuiden, en een totaal verbouwde voormalige schuur ten westen, alsook latere (confer rodere baksteen), losstaande, rechtse tot garage omgebouwde, voormalige stallen ten noorden, alles geschaard rondom een deels gekasseid erf. Woonhuis met beluikte vensters op hardstenen lekdrempels. Vernieuwde deur met typische houten 19de-eeuwse roedeverdeling in bovenlicht. Blinde zuidelijke zijgevel.

Ten zuiden aansluitende lagere stallen met aan erfzijde een bewaarde poort en schuifdeur; ten zuidoosten, recente ijzeren poort tussen dito bakstenen pijlers.

  • DIRIKEN P., Geogids Peer, s.l., 1996, p. 71.

Bron     : Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Peer, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Pauwels, Dirk
Datum  : 2005


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: U-vormige hoeve met losstaand bestanddeel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80759 (Geraadpleegd op 25-10-2020)